My Liantis

Personeelsbeleid 19 maart 2021

Brexit: de gevolgen voor jouw Britse werknemers

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. De overgangsperiode liep nog tot 31 december 2020. Wat is de impact van de Brexit op jouw Britse werknemers? We overlopen de stappen die je samen met je werknemers moet zetten om hen legaal te laten werken in België.

Zijn je Britse medewerkers al in dienst in 2020?

Als jouw Britse werknemer legaal in België werkte op 31 december 2020, mag hij ook na die datum hier blijven werken (en eventueel ook wonen). Hij zal wel vóór een bepaalde datum - waarschijnlijk 31 december 2021 - een nieuw type verblijfsdocument moeten ontvangen van het plaatselijke gemeentebestuur:

  • De M-kaart: Woont en werkt jouw Britse werknemer in België, dan kan hij een M-kaart aanvragen bij de gemeente waar hij woont.
  • De N-kaart: Werkt je medewerker in België, maar woont hij er niet, dan moet hij als grensarbeider een N-kaart aanvragen in de gemeente waar hij werkt.

De Belgische overheid zal spontaan alle betrokkenen uitnodigen om dat document te komen aanvragen. Mocht dat om een of andere reden niet gebeuren, dan kan je Britse werknemer ook zelf contact opnemen met het gemeentebestuur.

Wil je vanaf 2021 Britse werknemers in België laten werken?

Voor elke aanstelling na 31 december 2020 van een Britse werknemer die op die datum nog niet in België werkte, moet je een werk- en verblijfsvergunning aanvragen.

De tewerkstellingsvoorwaarden voor Britten zijn dezelfde als de toelatingen die gelden voor alle zogenaamde derdelanders (zoals een Braziliaanse werknemer). Dit betekent dat, aangezien binnen België al heel lang een migratiestop geldt, de toekenning van een dergelijke vergunning zeker niet voor iedere Britse werknemer weggelegd is. De aanvraagprocedure neemt in de praktijk veel tijd in beslag. Dien je aanvraag dus ruim op voorhand in.

De aard van de machtiging hangt af van de duur van de tewerkstelling. Als je een werknemer langer dan 90 dagen in dienst neemt, moet je voor hem een ​​gecombineerde vergunning aanvragen. Bedraagt de duur van de tewerkstelling minder dan 90 dagen, dan vraag je voor je werknemer een arbeidskaart en -vergunning aan.

Raadpleeg de website van de bevoegde regio voor de concrete voorwaarden van de gecombineerde vergunning of mogelijke vrijstellingen.