My Liantis

Personeelsbeleid 01 december 2020

Brexit: de gevolgen voor jouw Britse werknemers

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. De overgangsperiode loopt nog tot 31 december 2020. Wat zal vanaf 1 januari 2021 de impact van de Brexit zijn op jouw Britse werknemers? We overlopen de stappen die je samen met je werknemers moet zetten om hen legaal te laten werken in België.

Zijn je Britse medewerkers al in dienst in 2020?

Nog tot 31 december 2020 hebben je Britse medewerkers het recht op vrij verkeer van werknemers. Zij kunnen dus wonen en werken in België zonder dat ze een bijkomende verblijfstitel of tewerkstellingstoelating nodig hebben.

Als je Britse werknemer al legaal verblijft in België op 31 december 2020, dan kan hij in België blijven wonen en werken. Hij zal wel vóór een bepaalde datum - waarschijnlijk 31 december 2021 - een nieuw type verblijfsdocument moeten ontvangen van het plaatselijke gemeentebestuur:

  • De M-kaart: Woont en werkt jouw Britse werknemer in België, dan zal hij een M-kaart kunnen aanvragen bij de gemeente waar hij woont.
  • De N-kaart: Werkt je medewerker enkel in België en woont hij in het Verenigd Koninkrijk, dan zal hij als grensarbeider een N-kaart moeten aanvragen in de gemeente waar hij werkt.

De Belgische overheid zal spontaan alle betrokkenen uitnodigen om dat document te komen aanvragen. Mocht dat om een of andere reden niet gebeuren, dan kan je Britse werknemer ook zelf contact opnemen met het gemeentebestuur.

Neem je Britse medewerkers in dienst vanaf 2021?

Neem je na 31 december 2020 een Britse werknemer in dienst die op 31 december 2020 nog niet in België verblijft, dan zal je een toelating tot arbeid en verblijf moeten aanvragen.

Die toelatingen voor Britten zijn dezelfde als de toelatingen die gelden voor alle zogenaamde derdelanders (zoals een Braziliaanse werknemer). Dit betekent dat, aangezien binnen België al heel lang een migratiestop geldt, de toekenning van een dergelijke vergunning zeker niet voor iedere Britse werknemer weggelegd is. De aanvraagprocedure neemt in de praktijk veel tijd in beslag. Dien je aanvraag dus ruim op voorhand in.

De aard van de toelating zal afhangen van de duurtijd van de tewerkstelling. Zal de werknemer langer dan 90 dagen bij jou in dienst komen, dan zal je voor hem een gecombineerde vergunning moeten aanvragen. Komt de werknemer voor minder dan 90 dagen in dienst, dan vraag je voor hem een arbeidsvergunning en arbeidskaart aan.

Voor mogelijke vrijstellingen, raadpleeg je het best de website van het bevoegde gewest.