My Liantis

30 januari 2020

Witte rook: Brexit-deal eindelijk goedgekeurd

Na jarenlange discussies en politieke, strategische steekspelletjes is het eindelijk zover: het Europees Parlement heeft de Brexit-deal goedgekeurd. Hierdoor verdwijnt het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 uit de Europese Unie. Vanaf dat moment start er een overgangsperiode waardoor er tijdelijk niks verandert.

Lange voorgeschiedenis

De Brexit-soap sleept ondertussen al sinds juni 2016 aan. Toen vond het referendum plaats in het Verenigd Koninkrijk waar de meerderheid van de kiezers stemde voor de uittreding uit de Europese Unie. Sindsdien volgden strategische, politieke manoeuvres waardoor de effectieve uitstap telkens vertraging opliep.

Overgangsperiode

Nu is het eindelijk zover. Het Europees Parlement en het Britse Parlement keurden de Brexit-deal goed waardoor het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 uit de EU stapt. Vanaf dat moment start er een overgangsperiode die – behoudens een verlenging met maximum 2 jaar vóór 1 juli 2020 – eindigt op 31 december 2020.

Tijdens deze overgangsperiode moeten het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie onderhandelingen voeren over de samenwerking na het einde van de overgangsperiode. In die besprekingen zullen de EU en het VK onder meer bepalen onder welke voorwaarden ondernemers na de overgangsperiode handel kunnen drijven in en met het VK, komen er afspraken rond sociale, fiscale en ecologische minimumnormen én komt er een veiligheidssamenwerking.

Belangrijk: zolang die overgangsperiode loopt, verandert er niets voor ondernemers die zaken doen op beide grondgebieden of medewerkers die in het andere gebied actief zijn. Ook de bestaande socialezekerheidsrechten blijven dus gelden.

Wat na de overgangsperiode?

Vanaf 2021 geldt in principe de nationale Britse migratie- en arbeidswetgeving. Aangezien het vrij verkeer van personen in de relatie Verenigd Koninkrijk-Europese Unie dan definitief niet meer bestaat, hebben de Britten die hier als werknemer of als zelfstandige aan de slag willen gaan een tewerkstellingstoelating nodig. En voor de omgekeerde situatie – Belgen die beroepsmatig actief zijn in het Verenigd Koninkrijk – geldt logischerwijze hetzelfde verhaal. Uiteraard kan het handelsakkoord andere afspraken voorzien.

Belangrijk voor zelfstandige ondernemers: verworven rechten rond de sociale zekerheid zijn beschermd.  De Europese regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid blijven na de overgangsperiode van toepassing op EU-burgers en Britten op voorwaarde dat ze ten laatste op 31 december 2020 al in respectievelijk het Verenigd Koninkrijk of een EU-lidstaat werkten. Dit geldt ook voor sommige van hun familieleden, ook na de overgangsperiode.

De belangrijke data in een notendop

  • 31 januari 2020 om middernacht (23 uur Britse tijd): Brexit

  • 1 februari 2020: start overgangsperiode
  • 30 juni 2020: laatste mogelijkheid om overgangsperiode te verlengen
  • 31 december 2020: zonder verlenging einde van de overgangsperiode
  • 1 januari 2021: zonder verlenging van de overgangsperiode start een nieuwe relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. In het slechtste geval is er geen akkoord met alsnog een ‘harde Brexit’ tot gevolg.

Vinger aan de pols

Liantis houdt verder de vinger aan de pols. Zo zullen we snel op de bal spelen van zodra we weten wat de precieze inhoud is van het akkoord na de overgangsperiode.