My Liantis

Personeelsbeleid 16 april 2018

Brusselse hervorming steunmaatregel oudere werknemers

De steun voor tewerkstelling is al ruime tijd een gewestelijke bevoegdheid. Het Brusselse hoofdstedelijk Gewest heeft op 1 oktober 2017 een aantal maatregelen herzien en zet die hervorming verder, door te focussen op de doelgroepvermindering ‘oudere werknemers’. Vanaf 1 juli 2018 moeten werknemers ouder zijn dan voordien om de steun te genieten én zal er enkel een eenmalig verminderingsforfait toegepast worden.

Gevestigd op het grondgebied

Opdat een werkgever kan beschikken over de doelgroepvermindering ‘oudere werknemers’, moet de oudere werknemer tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid gelegen op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Wanneer de werkgever niet beschikt over een vestigingseenheid in België, maar wel een werknemer tewerkstelt in België, zal de doelgroepvermindering ‘oudere werknemers’ van toepassing zijn als de werknemer tijdens het betrokken kwartaal ‘voornamelijk tewerkgesteld’ is op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

De werkgevers van de non-profitsector en de beschutte werkplaatsen kunnen niet genieten van deze steunmaatregel.

Voor alle oudere werknemers, Brusselaars of niet

De steun is niet enkel van toepassing op de Brusselse oudere werknemers. Elke werknemer, wat zijn woonplaats ook is, kan erover beschikken als hij voldoet aan deze voorwaarden.

  • Hij moet tewerkgesteld zijn in Brussel;
  • Hij moetvolledig onderworpen zijn aan de sociale zekerheid;
  • Hij moet aan de voorwaarden van leeftijd en bezoldiging voldoen op de laatste dag van het kwartaal. De leeftijdsgrens wordt op 1 juli 2018 opgetrokken naar 57 jaar. De voorwaarde van bezoldiging per kwartaal dat niet overschreden mag worden, ligt vast op € 10.500.

De steun bestaat in een vermindering van de RSZ-patronale bijdragen van € 1.000 per kwartaal.

  Federale Steun Brussel Brussel Brussel
  Tot 30.09.2016 Fase 1
Van 01.10.2016 tot 30.09.2017
Fase 2
Van 01.10.2017 tot 30.06.2018

Fase 3 Vanaf 01.07.2018

Bruto limiet per kwartaal € 13.669,09 € 12.000 € 10.500 € 10.500
54 jaar € 400 / / /
55-57 jaar € 400 € 400  € 400 55-56 jaar: /
57 jaar: € 1.000
58-61 jaar € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
62-64 jaar € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.000
65+ jaar € 800 / / /

Geen enkele formaliteit

De werkgever moet geen formaliteiten regelen om over deze RSZ-vermindering te beschikken. Die wordt automatisch toegepast zodra de betrokken werknemer aan  de voorwaarden van leeftijd en bezoldiging voldoet.

Geen enkele overgangsmaatregel

De regelgeving voorziet geen overgangsmaatregel. Dit betekent dat de oudere werknemers die in dienst zijn op 30 juni 2018 automatisch onderworpen worden aan de nieuwe voorwaarden die gelden vanaf 1 juli 2018.

Een werknemer die 55 jaar oud is op 30 juni 2018, zal geen recht meer hebben tot de vermindering vanaf kwartaal3/2018, en dit tot het kwartaal waarin hij 57 jaar wordt.

Het spreekt vanzelf dat het onwettig zou zijn om een oudere werknemer te ontslaan, enkel om de reden dat hij geen recht meer heeft op de vermindering. Bekijk alle doelgroepverminderingen hier.