My Liantis

Personeelsbeleid 11 juni 2018

Collectief ontslag in Vlaanderen? Minder steun bij outplacementbegeleiding

De tussenkomst in outplacementbegeleiding daalt voor Vlaamse werkgevers bij een herstructurering. Op basis van de de zesde staatshervorming bepaalt Vlaanderen nu zijn eigen koers voor het outplacementbeleid.

Recht op outplacement

Sinds kort is de VDAB in Vlaanderen bevoegd voor het outplacementbeleid. Outplacementbegeleiding helpt een ontslagen werknemer bij het vinden van een nieuwe job of bij het starten van een activiteit als zelfstandige. Deze kost moet de ex-werkgever voor zijn rekening nemen.

Na collectief ontslag

Door de 6e staatshervorming kunnen de gewesten nu zelf het beleid uitstippelen en Vlaanderen maakt daar meteen gebruik van.

Een werkgever in herstructurering kan onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van de outplacementkosten. Vlaanderen verlaagt deze (vroegere federale) tegemoetkoming. De tussenkomst daalt vanaf volgend jaar van maximaal € 2.000 per werknemer naar maximaal € 900 per werknemer. In Wallonië en Brussel blijft het bedrag van de tussenkomst ongewijzigd.

Maar niet enkel het bedrag wijzigt in Vlaanderen, ook de voorwaarden worden strenger. Bedrijven zullen enkel nog van de tussenkomst kunnen genieten als een deel van de tewerkstelling na de herstructurering in Vlaanderen blijft.

Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Het Besluit van de Vlaamse Regering, dat deze wijziging zal doorvoeren, moet wel nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Natuurlijk houden we u hiervan op de hoogte.