Compensatie voor de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona en overstromingen voor jaarlijkse vakantie

Werknemers die in 2021 tijdelijk werkloos waren wegens overmacht corona of door overstromingen, genieten van een gelijkstelling met gewerkte dagen voor de berekening van zowel het vakantierecht als het vakantiegeld. Als werkgever krijg je hiervoor een vergoeding. De regeling en het bedrag verschilt naargelang het arbeidsstatuut van je werknemers.

3 minuten leestijd Ondernemen 09 februari 2022

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

Er wordt een globale financieringsenveloppe voor arbeiders en bedienden voorzien die is opgesplitst in een enveloppe voor werkgevers van arbeiders en één voor werkgevers van bedienden. Voor werkgevers van arbeiders bedraagt de enveloppe 107.120.028 euro, en voor werkgevers van bedienden 46.146.551 euro.

Werkgevers van bedienden: gedeeltelijke compensatie

Voor de werkgevers van de bedienden voorziet de overheid een gedeeltelijke compensatie. Het gemiddeld percentage van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona voor het eerste en tweede kwartaal 2021, bepaalt of die werkgevers recht hebben op een compensatie én het percentage van de compensatie:

  • gemiddeld percentage minder dan 41% = geen compensatie;
  • gemiddeld percentage meer of gelijk aan 41% en minder dan 51% = een compensatie van 40%;
  • gemiddeld percentage meer of gelijk aan 51% en minder dan 61% = een compensatie van 50%;
  • gemiddeld percentage meer of gelijk aan 61% en minder dan 71% = een compensatie van 60%;
  • gemiddeld percentage meer of gelijk aan 71% en minder dan 81% = een compensatie van 70%;
  • gemiddeld percentage meer of gelijk aan 81% en minder dan 91% = een compensatie van 80%;
  • gemiddeld percentage meer of gelijk aan 91% = een compensatie van 95%.

Gewicht van de werkgever

Vervolgens bepaalt het percentage van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2021, samen met het compensatiepercentage, het gewicht van de werkgever ten opzichte van alle werkgevers.

Het globale budget wordt dan verdeeld onder de werkgevers op basis van hun gewicht.

De RSZ berekent de compensatie in de loop van het tweede kwartaal 2022. De toegekende vergoeding wordt vervolgens afgetrokken van de RSZ-bijdragen voor dat kwartaal. De betrokken werkgevers kunnen het ongebruikte krediet overdragen naar de oudste schulden, naar de volgende kwartalen van 2022, of een terugbetaling vragen.

Regeling voor werkgevers van arbeiders

Er wordt een toelage van 107.120.028 euro aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) toegekend voor het jaar 2022. Dat is een tegemoetkoming voor de kosten van de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona in 2021 met gewerkte dagen voor de jaarlijkse vakantie van de arbeiders.

Het bedrag wordt uiterlijk op 30 april 2022 aan de RJV betaald, zodat het over voldoende middelen beschikt om het vakantiegeld in mei 2022 uit te betalen. 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door uitzonderlijke weersomstandigheden

Werknemers die tijdens de periode van 14 juli tot en met 31 december 2021 tijdelijk werkloos waren wegens overmacht omdat ze door de overstromingen waren getroffen, genieten van een gelijkstelling met gewerkte dagen voor de berekening van zowel het vakantierecht als vakantiegeld. Ook in dit geval krijgen de werkgevers een vergoeding. 

Voor de werkgevers van de bedienden voorziet de overheid een forfaitaire compensatie van maximaal 18 euro per dag tijdelijke werkloosheid omwille van overstromingen. Als werkgever dien je hiervoor uiterlijk op 31 mei 2022 een aanvraag in bij de RSZ via een elektronische toepassing. Meer details zijn hierover nog niet gekend.

De RSZ trekt de toegekende vergoeding af van de RSZ-bijdragen voor het tweede kwartaal van 2022. De betrokken werkgevers kunnen het ongebruikte krediet overdragen naar de oudste schulden, naar de volgende kwartalen van 2022 of een terugbetaling vragen.

Voor de werkgevers van de arbeiders wordt dit rechtstreeks geregeld met de RJV.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...