My Liantis

Ondernemen 22 december 2020

Compensatiepremie voor de RSZ-bijdragen van het eerste of derde kwartaal 2020

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de regering een compensatieregeling uitgewerkt voor toeleveranciers van ondernemingen die verplicht moesten sluiten. De premie komt overeen met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor het eerste of het derde kwartaal 2020. Het hoogste van de twee bedragen wordt toegekend.

Voor wie: overzicht

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet je:

 1. werkgever zijn in de privésector;
 2. leveren aan ondernemingen uit de gesloten sectoren;
 3. een aanzienlijk omzetverlies of loonmassaverlies hebben geleden.

Werkgever

Aan het einde van het derde kwartaal 2020 moet je een werkgever in de privésector zijn.

Toeleverancier aan ondernemingen uit de gesloten sectoren

Je onderneming is toeleverancier als ze haar omzet in 2019 voor ten minste 20% haalde uit de levering van goederen of diensten aan ondernemingen uit de sectoren die verplicht de deuren moesten sluiten (volgens de ministeriële besluiten van 28 oktober 2020 en 1 november 2020). Er moet dus een directe band zijn tussen jou als leverancier en de gesloten onderneming. Is je onderneming pas actief geworden in 2020, dan geldt het omzetcijfer van 2020.

Verlies van omzet of loonmassa

Je komt in aanmerking voor de compensatie als je onderneming aan een aantal criteria voldoet die op een verlies van omzet of loonmassa wijzen. De criteria verschillen naargelang de btw-status van je onderneming.

AIs je onderneming onderworpen is aan de btw-plicht en je moet een periodieke aangifte doen, dan kom je in aanmerking voor de compensatie als er een omzetverlies is van ten minste 65% in een van deze kwartalen:

 • het tweede kwartaal 2020 (ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019).
 • het vierde kwartaal 2020 (ten opzichte van het derde kwartaal 2020 of het vierde kwartaal 2019).

Sommige ondernemingen hoeven geen periodieke btw-aangifte te doen. Het gaat om:

Als je onderneming tot een van deze categorieën behoort, dan komt ze in aanmerking voor de compensatie als de loonmassa is verminderd met ten minste 65% in een van deze kwartalen:

 • het tweede kwartaal 2020 (ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019).
 • het vierde kwartaal 2020 (ten opzichte van het derde kwartaal 2020 of het vierde kwartaal 2019).

Is je onderneming niet onderworpen aan de btw-plicht, dan komt ze voor de compensatie in aanmerking als de loonmassa is verminderd met ten minste 65% in een van deze kwartalen:

 • het tweede kwartaal 2020 (ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019).
 • het vierde kwartaal 2020 (ten opzichte van het derde kwartaal 2020 of het vierde kwartaal 2019).

Hoe hoog is de premie?

De premie komt overeen met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor het eerste of het derde kwartaal 2020. Het hoogste van de twee bedragen wordt toegekend.

Hou er dus rekening mee dat:

 • het gaat om het bedrag na aftrek van eventuele verminderingen (‘netto’);
 • de persoonlijke bijdrage, de bijdrage jaarlijkse vakantie en bijzondere bijdragen (bijvoorbeeld de bijdragen voor het Fonds voor Sluiting van ondernemingen, bijdragen voor een Fonds voor bestaanszekerheid …) niet in aanmerking worden genomen.

De premie wordt berekend op het geheel van werknemers en jobstudenten. Personen met een flexi-job en specifieke werknemers die niet worden aangegeven in de DmfA, zoals vrijwilligers, worden niet meegerekend.

Maar één compensatiepremie

Je onderneming heeft maar recht op één compensatiepremie, ook als je een verlies van omzet of loonmassa hebt geleden in het tweede én vierde kwartaal.

Wat doet Liantis voor haar klanten?

Liantis regelt de premie-aanvraag voor haar btw-plichtige klanten. We bezorgen hen daarvoor een invulformulier. Voor de niet btw-plichtige klanten gaan we zelf na of de loonmassa voldoende gedaald is om in aanmerking te komen. Is dat het geval, dan zorgen wij ook voor hen voor de aanvraag.

Op basis van de aanvraag gaat de RSZ na of je onderneming in aanmerking komt voor de premie.

 • Een aanvraag op basis van het tweede kwartaal 2020 is mogelijk tot 15 januari 2021.
 • Een aanvraag op basis van het vierde kwartaal 2020 is mogelijk tot 15 februari 2021.

Hoe betaalt de RSZ de premie uit?

De RSZ zal het bedrag op je RSZ-werkgeversrekening storten. Het bedrag zal in de eerste plaats worden gebruikt om eventuele openstaande schulden, van het eerste kwartaal 2021 en van eerdere kwartalen, af te lossen.