Conflict Rusland-Oekraïne: crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen in moeilijkheden

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft ook economische gevolgen voor ons land. Daarom besliste de federale overheid om een tijdelijke crisismaatregel in te voeren voor zelfstandigen die door dit conflict worden getroffen. Deze nieuwe maatregel is van toepassing voor de maanden april, mei en juni 2022.

3 minuten leestijd Steunmaatregelen 17 mei 2022

Omzetdaling van minstens 40%

Om beroep te doen op deze tijdelijke crisismaatregel, moet je als zelfstandige ondernemer een omzetdaling van ten minste 40% aantonen. Het is de omzet van de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarvoor je de uitkering aanvraagt, die telkens wordt vergeleken met dezelfde kalendermaand in 2019.

Op het moment van aanvraag zal gevraagd worden de nodige bewijsstukken bij te voegen.

Direct verband met het conflict

Bovendien moet aangetoond worden dat er een oorzakelijk verband is tussen de omzetdaling en het conflict Rusland-Oekraïne.

Dit oorzakelijk verband wordt als aannemelijk aanzien als men zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • Er is een totaal of substantieel gebrek aan grondstoffen als gevolg van de opgelegde sancties of het handelsembargo;
  • Een (substantieel deel van) de afzetmarkt is weggevallen;
  • Een handelsrelatie is rechtstreeks getroffen door de opgelegde sancties/het handelsembargo;
  • Elke andere situatie waarbij men een duidelijke en directe link kan bewijzen tussen de daling van het omzetcijfer en het conflict.

Opgelet: de prijsstijgingen van energie, brandstof, grondstoffen, levensmiddelen, enz., volstaan niet als reden om in aanmerking te komen voor het tijdelijke crisis-overbrugginsgrecht. 

Andere voorwaarden? 

Deze nieuwe crisismaatregel omwille van het conflict Rusland-Oekraïne is gebaseerd op de tijdelijke maatregel van het crisis-overbruggingsrecht bij omzetdaling in het kader van de coronacrisis, zowel wat betreft de voorwaarden voor aansprakelijkheid, de betaling van de sociale premies, de cumulatieregels, het bedrag van de uitkering enzovoort.

Alle toekenningsvoorwaarden van het crisis-overbruggingsrecht kan je nalezen op onze website.

Jouw aanvraag

Vul het aanvraagformulier in en mail het naar overbruggingsrecht@liantis.be of stuur het per post naar jouw klantenadviseur. Op dit moment kun je een aanvraag indienen voor de maand april 2022, vanaf 1 juni kun je ook een aanvraag indienen voor de maand mei 2022 en vanaf 1 juli voor de maand juni 2022. De aanvraagtermijn loopt nog tot 31 december 2022

Bij je aanvraag moet je:

  • de rechtstreekse link tussen jouw omzetdaling en de oorlog in Oekraïne motiveren;
  • een bewijs toevoegen die rechtstreekse link bewijst;
  • je omzetcijfers vermelden;
  • een bewijsstuk indienen dat je omzetdaling bevestigt. Bijvoorbeeld een attest van je boekhouder, een dagboek of rekeninguittreksels. Achteraf volgt een controle op basis van de officiële btw-gegevens.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.