My Liantis

Sociaal statuut 03 juli 2020

Opgelet: controles coronasteunmaatregelen

De regering lanceerde de voorbije maanden heel wat steunmaatregelen voor werkgevers en zelfstandigen die werden getroffen door de coronacrisis. Deed jij een beroep op een van die steunmaatregelen? Weet dan dat je mogelijk (telefonische) controle kan krijgen, om na te gaan of je dat wel correct of terecht deed. Laat je er niet door verrassen!

Wat mag je als werkgever verwachten van zo’n controle?

Een voorbereid man is er twee waard. We lijsten daarom een aantal vragen op waaraan je je als werkgever mag verwachten tijdens een controle door de RVA.

Bereid je voor op vragen als:

  • Deed je een beroep op tijdelijke werkloosheid en/of ben je dat in de toekomst van plan?
  • Waarom heb je de afgelopen maanden personeel aangeworven?
  • Heb je medewerkers die tijdelijk werkloos werden tijdens hun opzegperiode?
  • Waren werknemers ziek vóór of tijdens de tijdelijke werkloosheid?

Steekproef bij zelfstandigen

Ook bij zelfstandigen zullen er steekproefsgewijs controles plaatsvinden om na te gaan of je de steun die je aanvroeg wel mocht ontvangen. Is dat niet het geval, dan kunnen onterecht geïnde bedragen worden teruggevorderd.

Ook de sociale inspectiediensten zijn terug van weggeweest

De sociale inspectie ziet erop toe dat ondernemers de sociale wetgeving naleven. Ook die controles worden stilaan weer opgepikt. Flitscontroles zijn eerder informatief en preventief van aard en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners.

In de volgende sectoren zullen tijdens de komende maanden flitscontroles worden uitgevoerd:

  • Land- en tuinbouwsector: juli 2020
  • Carwashsector: september 2020
  • Vleessector: november 2020

Bereid je maximaal voor op een sociale inspectie