My Liantis

Personeelsbeleid 09 oktober 2020

Corona-ouderschapsverlof heeft geen impact op voorwaarden gewoon tijdskrediet

Kende je de voorbije maanden corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet of een corona-landingsbaan toe aan je medewerkers? Weet dan dat dat geen impact heeft op de tewerkstellingsvoorwaarde voor het gewone tijdskrediet dat ze kunnen opnemen. De sociale partners hebben daarover een NAR-cao ondertekend.

Tewerkstellingsvoorwaarde

Om tijdskrediet of een landingsbaan te kunnen opnemen, moet een werknemer tijdens een bepaalde periode een minimale tewerkstelling kunnen aantonen.  

Welke periode?

Om tijdskrediet met motief te kunnen opnemen, moet de minimale tewerkstelling zijn nageleefd in een periode van 12 maanden voor de kennisgeving.

Voor een landingsbaan geldt een periode van 24 maanden voor de kennisgeving.

Welke minimale tewerkstelling?

Wil een werknemer z’n loopbaan tot de helft verminderen, dan moet hij binnen de vastgelegde periode minstens drie vierde van een voltijdse tewerkstelling werken.

Kiest de werknemer voor een vermindering met een vijfde, dan moet hij in de voorafgaande periode voltijds werken.

Geen impact

Bepaalde afwezigheden worden ‘geneutraliseerd’ voor de hierboven vernoemde tewerkstellingsvoorwaarde. Dat geldt ook voor het corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en de corona-landingsbanen: deze periodes tellen niet mee maar verschuiven enkel de referteperiode van 12 of 24 maanden. Werknemers die hun tewerkstelling via die stelsels tijdelijk schorsten of verminderden, kunnen dus nog steeds makkelijk de stap zetten naar een gewoon tijdskrediet of een gewone landingsbaan.