My Liantis

Personeelsbeleid 09 juli 2020

Corona-tijdskrediet en corona-landingsbanen voor ondernemingen in moeilijkheden

Is jouw onderneming erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden? Dan kan je sinds 1 juli 2020 een beroep doen op corona-tijdskrediet of op het stelsel van corona-landingsbanen.

Onderneming in moeilijkheden of herstructurering: de definitie

Voor de definiëring van de begrippen ‘onderneming in moeilijkheden’ en ‘onderneming in herstructurering’ geldt de regelgeving van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Om de erkenning te krijgen, moet je een gemotiveerde aanvraag indienen bij de minister van Werk. Het is niet nodig om er een collectieve arbeidsovereenkomst of een collectief akkoord voor af te sluiten. De erkenning mag ten vroegste zijn aangevangen op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020.

Wat is corona-tijdskrediet?

Als werkgever kan je corona-tijdskrediet voorstellen aan een werknemer, die zelf beslist of hij op het voorstel wil ingaan. Gaat hij akkoord, dan moeten werkgever en werknemer een geschreven overeenkomst voor deeltijdse arbeid opmaken voor de duur van het corona-tijdskrediet. De duurtijd is minimaal één maand en maximaal zes maanden.

Let wel op: de periode van het corona-tijdskrediet moet volledig binnen de periode van erkenning als onderneming in herstructurering of moeilijkheden vallen.

Een voltijdse werknemer kan zijn loopbaan met het corona-tijdskrediet verminderen tot de helft of met één vijfde. Een deeltijdse werknemer die minstens 75% werkt, kan z’n loopbaan enkel tot de helft van een voltijdse betrekking verminderen.

Het corona-tijdskrediet geeft recht op dezelfde uitkering als het gewone tijdskrediet. Periodes van corona-tijdskrediet hebben geen invloed op de maximale duur van het gewone tijdskrediet.

Wat is een corona-landingsbaan?

Corona-landingsbanen zijn landingsbanen met uitkering voor voltijdse werknemers die minstens 55 jaar zijn en een beroepsverleden hebben van 25 jaar of meer. Zij kunnen hun loopbaan verminderen tot de helft of met één vijfde voor een minimumperiode van één maand.

De landingsbaan moet starten in de periode van erkenning als onderneming in herstructurering of moeilijkheden.

Vragen over het corona-tijdskrediet of over de corona-landingsbanen? Je klantenadviseur staat voor je klaar.

Neem contact op