My Liantis

Sociaal statuut 26 maart 2020

Coronavirus: vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Tijdens de coronacrisis worden de voorwaarden en het aanvraagformulier om een vrijstelling van bijdragen aan te vragen sterk vereenvoudigd.

Denk eraan, je verliest je pensioenrechten voor de kwartalen die vrijgesteld worden van bijdragebetaling. Je kan ook het bedrag van je voorlopige bijdragen aanpassen via My Liantis, een uitstel van betaling aanvragen en het overbruggingsrecht.

Andere maatregelen die je kan nemen om de impact van het coronavirus te beperken, lees je op www.liantis.be/corona.

Wie kan de vrijstelling aanvragen?

Zelfstandigen in hoofdberoepmeewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit kunnen een vrijstelling aanvragen.

Tijdens de coronacrisis kunnen ook startende zelfstandigen, die nog geen vier kwartalen zelfstandige zijn, een vrijstelling aanvragen.

Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen de vrijstelling niet aanvragen.

Voor welke bijdragen?

De vereenvoudigde aanvraagprocedure geldt voor:

  • De voorlopige sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal 2020.
  • Regularisatiebijdragen (na een inkomstenherziening) voor bijdragejaar 2018 die op 31 maart, 30 juni of 30 september 2020 betaald moeten zijn.

Wil je ook voor andere kwartalen een vrijstelling aanvragen of voor regularisatiebijdragen, dan moet je de normale procedure volgen.

Hoe dien je een aanvraag in?

Het RSVZ beslist over je vrijstellingsaanvraag. Om van de vereenvoudigde procedure gebruik te maken, moet je dit aanvraagformulier gebruiken en aan Liantis bezorgen.

Stuur jouw aanvraag volledig ingevuld én ondertekend naar Liantis terug met de post of mail het naar vrijstellingen@liantis.be. Onvolledige en niet-ondertekende aanvragen worden niet aanvaard.