My Liantis

Sociaal statuut 23 april 2021

Coronavirus: vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Tijdens de coronacrisis worden de voorwaarden en het aanvraagformulier om een vrijstelling van bijdragen aan te vragen sterk vereenvoudigd. Deze maatregel werd nu ook voor de eerste twee kwartalen van 2021 in het leven geroepen.

Denk eraan, je verliest je pensioenrechten voor de kwartalen die vrijgesteld worden van bijdragebetaling. Je kan ook het bedrag van je voorlopige bijdragen aanpassen via My Liantis, een uitstel van betaling en het overbruggingsrecht aanvragen.

Op deze pagina ontdek je andere maatregelen die je kan nemen om de impact van het coronavirus te beperken.

Wie kan de vrijstelling aanvragen?

Zelfstandigen in hoofdberoepmeewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit kunnen een vrijstelling aanvragen.

Tijdens de coronacrisis kunnen ook startende zelfstandigen, die nog geen vier kwartalen zelfstandige zijn, een vrijstelling aanvragen.

Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen de vrijstelling niet aanvragen.

Ben je ondertussen gestopt als zelfstandige? Dan kan je geen vrijstelling aanvragen via het vereenvoudigde formulier, maar moet je de normale procedure volgen.

Voor welke bijdragen?

De vereenvoudigde aanvraagprocedure geldt voor:

  • De voorlopige sociale bijdragen van het tweede, het derde of het vierde kwartaal 2020.
  • De voorlopige sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal 2021
  • Regularisatiebijdragen (na een inkomstenherziening) voor het bijdragejaar 2018 die vervallen op 30 september 2020, 31 december 2020, 31 maart 2021 of 30 juni 2021.
  • Regularisatiebijdragen (na een inkomstenherziening) voor het bijdragejaar 2019 die vervallen op 31 december 2020, 31 maart 2021 of 30 juni 2021.

Wil je ook voor andere kwartalen of regularisatiebijdragen een vrijstelling aanvragen, of ben je ondertussen gestopt als zelfstandige, dan moet je de normale procedure volgen.

Wist je dat je ook een vrijstelling kan vragen voor een bijdrage waarvoor je eerder al een uitstel van betaling verkregen hebt?

Hoe dien je een aanvraag in?

Het RSVZ beslist over je vrijstellingsaanvraag. Om van de vereenvoudigde procedure gebruik te maken, moet je dit aanvraagformulier gebruiken en aan Liantis bezorgen. 

Stuur jouw aanvraag volledig ingevuld én ondertekend naar Liantis terug met de post of mail het naar vrijstellingen@liantis.be. Onvolledige en niet-ondertekende aanvragen worden niet aanvaard.

Je hebt voor elk kwartaal waarvoor je een vrijstelling wil, een jaar de tijd om dit aan te vragen. Zo kun je geen vrijstelling meer aanvragen voor het eerste kwartaal van 2020. Wil je bijvoorbeeld nog een vrijstelling aanvragen voor het tweede kwartaal van 2020? Dan moet je ten laatste op 30 juni 2021 je aanvraagformulier indienen.