My Liantis

Sociaal statuut 17 juni 2020

Coronavirus: vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Tijdens de coronacrisis worden de voorwaarden en het aanvraagformulier om een vrijstelling van bijdragen aan te vragen sterk vereenvoudigd.

Denk eraan, je verliest je pensioenrechten voor de kwartalen die vrijgesteld worden van bijdragebetaling. Je kan ook het bedrag van je voorlopige bijdragen aanpassen via My Liantis, een uitstel van betaling en het overbruggingsrecht aanvragen.

Andere maatregelen die je kan nemen om de impact van het coronavirus te beperken, lees je op www.liantis.be/corona.

Wie kan de vrijstelling aanvragen?

Zelfstandigen in hoofdberoepmeewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit kunnen een vrijstelling aanvragen.

Tijdens de coronacrisis kunnen ook startende zelfstandigen, die nog geen vier kwartalen zelfstandige zijn, een vrijstelling aanvragen.

Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen de vrijstelling niet aanvragen.

Voor welke bijdragen?

De vereenvoudigde aanvraagprocedure geldt voor:

  • De voorlopige sociale bijdragen van het eerste, het tweede, het derde of het vierde kwartaal 2020.
  • Regularisatiebijdragen (na een inkomstenherziening) voor het bijdragejaar 2018 die in de loop van 2020 betaald moeten zijn.

Wist je dat je ook een vrijstelling kan vragen voor een bijdrage waarvoor je eerder al een uitstel van betaling verkregen hebt?

Wanneer kan je je aanvraag indienen?

  • De aanvraag voor een vrijstelling voor het eerste, tweede en derde kwartaal 2020 en voor al aangerekende regularisatiebijdragen voor 2018 kan je nu al indienen.
  • Na ontvangst van de betalingsuitnodiging voor de sociale bijdragen van het vierde kwartaal kan je de vrijstelling aanvragen voor alle voorlopige bijdragen van 2020.
  • Wil je voor het hele jaar 2020 een vrijstelling aanvragen? Dan wacht je dus best tot na de ontvangst van de betalingsuitnodiging voor de sociale bijdragen van het vierde kwartaal. In afwachting kan je een betalingsuitstel aanvragen.

Wil je ook voor andere kwartalen of regularisatiebijdragen een vrijstelling aanvragen, dan moet je de normale procedure volgen.

Hoe dien je een aanvraag in?

Het RSVZ beslist over je vrijstellingsaanvraag. Om van de vereenvoudigde procedure gebruik te maken, moet je dit aanvraagformulier gebruiken en aan Liantis bezorgen.

Stuur jouw aanvraag volledig ingevuld én ondertekend naar Liantis terug met de post of mail het naar vrijstellingen@liantis.be. Onvolledige en niet-ondertekende aanvragen worden niet aanvaard.