My Liantis

Sociaal statuut 01 augustus 2022

Coronacrisis: vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Omwille van de coronacrisis versoepelden de voorwaarden en het aanvraagformulier om een vrijstelling van bijdragen aan te vragen. Net zoals in 2020 en 2021, blijven de economische gevolgen van de coronacrisis verder voelbaar in 2022. Zwaar getroffen zelfstandigen kunnen daarom voor het eerste kwartaal van 2022 een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling indienen, al zijn de voorwaarden strenger dan de vorige jaren. Ook voor je sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2021 kun je nog steeds een aanvraag indienen. 

Denk er wel aan dat een vrijstelling van je sociale bijdragen een impact kan hebben op je pensioen. Ontdek welke andere maatregelen je eventueel kan nemen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Zo kan je bijvoorbeeld het bedrag van je voorlopige bijdragen aanpassen via My Liantis en het crisis-overbruggingsrecht aanvragen.

Wie kan de vrijstelling aanvragen?

Zelfstandigen in hoofdberoepmeewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit kunnen een vrijstelling voor het eerste kwartaal van 2022 aanvragen zodra ze minstens vier kwartalen zelfstandige zijn. Om een vrijstelling voor 2021 aan te vragen, hoef je daarentegen nog geen vier kwartalen zelfstandige te zijn. 

Student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep (artikel 37) kunnen de vrijstelling enkel aanvragen als hun wettelijke voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage in hoofdberoep (voor 2022: minstens 780,92 euro per kwartaal).

Zelfstandigen in bijberoep kunnen de vrijstelling niet aanvragen.

Ben je ondertussen gestopt als zelfstandige? Dan kan je geen vrijstelling aanvragen via het vereenvoudigde formulier, maar moet je de normale procedure volgen.

Bijkomende voorwaarde voor 2022

De vereenvoudigde vrijstelling voor het eerste kwartaal van 2022 is enkel voorzien voor twee categorieën van zelfstandigen die nog steeds een grote impact ondervinden van de coronacrisis.

Voor welke bijdragen?

De vereenvoudigde aanvraagprocedure geldt voor:

  • de voorlopige sociale bijdragen van het vierde kwartaal 2021;

Voldoe je aan de bijkomende voorwaarde voor 2022, dan kun je een vereenvoudigde aanvraag indienen voor:

  • de voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal 2022;
  • de regularisatiebijdragen (na een inkomstenherziening) voor het bijdragejaar 2018, 2019 of 2020 die vervallen op 31 maart 2022;

Wil je ook voor andere kwartalen of regularisatiebijdragen een vrijstelling aanvragen, of ben je ondertussen gestopt als zelfstandige, dan moet je de normale procedure volgen.

Wist je dat je ook een vrijstelling kan vragen voor een bijdrage waarvoor je eerder al een uitstel van betaling verkregen hebt?

Hoe dien je een aanvraag in?

Het RSVZ beslist over je vrijstellingsaanvraag. Dien je online aanvraag rechtstreeks bij hen in via deze link, dat gaat makkelijk en snel. Je kan ook gebruik maken van de papieren aanvraagformulieren  die je op deze webpagina terugvindt.

Stuur jouw aanvraag volledig ingevuld én ondertekend naar Liantis terug met de post of mail het naar vrijstellingen@liantis.be. Als je onder één van de verplicht gesloten sectoren valt, vermeld dan duidelijk in welke specifieke sector je actief bent. Ben je niet verplicht gesloten, maar is je omzet gedaald? Noteer dan je omzetcijfers en voeg bewijsstukken toe die de omzetdaling duidelijk staven. Daarnaast moet uit je aanvraag blijken dat je omzetdaling een gevolg is van de coronacrisis.

Onvolledige en niet-ondertekende aanvragen worden niet aanvaard. 

De aanvraagtermijnen

Je hebt voor elk kwartaal waarvoor je een vrijstelling wil een jaar de tijd om de aanvraag in te dienen. Wil je bijvoorbeeld een vrijstelling aanvragen voor het eerste kwartaal van 2022? Dan moet je ten laatste op 31 maart 2023 je aanvraagformulier indienen.

Ook voor de regularisatiebijdragen heb je telkens een jaar de tijd om je aanvraag in te dienen. De termijn van twaalf maanden gaat in op de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de bijdrageherziening hebt ontvangen.