My Liantis

Sociaal statuut 22 oktober 2021

Coronacrisis: vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Tijdens de coronacrisis werden de voorwaarden en het aanvraagformulier om een vrijstelling van bijdragen aan te vragen sterk vereenvoudigd. Deze maatregel werd in het leven geroepen voor alle kwartalen van 2020 en 2021.

Denk er wel aan dat een vrijstelling van je sociale bijdragen een impact kan hebben op je pensioen. Op deze pagina ontdek je andere maatregelen die je kan nemen om de impact van de coronacrisis te beperken. Zo kan je bijvoorbeeld ook het bedrag van je voorlopige bijdragen aanpassen via My Liantis, en het overbruggingsrecht aanvragen.

Wie kan de vrijstelling aanvragen?

Zelfstandigen in hoofdberoepmeewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit kunnen een vrijstelling aanvragen. Tijdens de coronacrisis kunnen ook startende zelfstandigen die nog geen vier kwartalen zelfstandige zijn een vrijstelling aanvragen.

Student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep (artikel 37) kunnen de vrijstelling enkel aanvragen als hun wettelijke voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage in hoofdberoep (minstens 748,11 euro per kwartaal).

Zelfstandigen in bijberoep kunnen de vrijstelling niet aanvragen.

Ben je ondertussen gestopt als zelfstandige? Dan kan je geen vrijstelling aanvragen via het vereenvoudigde formulier, maar moet je de normale procedure volgen.

Voor welke bijdragen?

De vereenvoudigde aanvraagprocedure geldt voor:

  • de voorlopige sociale bijdragen van het vierde kwartaal 2020;
  • de voorlopige sociale bijdragen van het eerste, tweede, derde of vierde kwartaal 2021;
  • de regularisatiebijdragen (na een inkomstenherziening) voor het bijdragejaar 2018 of 2019 die vervallen op 31 maart 2021 of 30 juni 2021;
  • de regularisatiebijdragen (na een inkomstenherziening) voor het bijdragejaar 2018, 2019 of 2020 die vervallen op 30 september 2021 of 31 december 2021.

Wil je ook voor andere kwartalen of regularisatiebijdragen een vrijstelling aanvragen, of ben je ondertussen gestopt als zelfstandige, dan moet je de normale procedure volgen.

Wist je dat je ook een vrijstelling kan vragen voor een bijdrage waarvoor je eerder al een uitstel van betaling verkregen hebt?

Hoe dien je een aanvraag in?

Het RSVZ beslist over je vrijstellingsaanvraag. Dien je online aanvraag rechtstreeks bij hen in via deze link, dat gaat makkelijk en snel. Je kan ook gebruik maken van een papieren aanvraagformulier.

Stuur jouw aanvraag volledig ingevuld én ondertekend naar Liantis terug met de post of mail het naar vrijstellingen@liantis.be. Onvolledige en niet-ondertekende aanvragen worden niet aanvaard.

De aanvraagtermijnen

Je hebt voor elk kwartaal waarvoor je een vrijstelling wil een jaar de tijd om de vrijstelling aan te vragen. Wil je bijvoorbeeld een vrijstelling aanvragen voor het vierde kwartaal van 2020? Dan moet je ten laatste op 31 december 2021 je aanvraagformulier indienen.

Ook voor de regularisatiebijdragen heb je telkens een jaar de tijd om je aanvraag in te dienen. De termijn van twaalf maanden gaat in op de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de bijdrageherziening hebt ontvangen.