My Liantis

Ondernemen 17 mei 2021

Coronacrisis: tijdelijke doelgroepvermindering voor de evenementensector

Door de coronacrisis krijgt de evenementensector het hard te verduren. Om werkgevers in de sector te ondersteunen, wordt er daarom tijdelijk een doelgroepvermindering voorzien. Bekijk hier alle voorwaarden.

Doelgroepvermindering: vrijstelling werkgeversbijdragen

Werkgevers in de evenementensector kunnen een doelgroepvermindering ontvangen voor maximaal vijf werknemers in het tweede en derde kwartaal van 2021. Als ze aan alle voorwaarden voldoen, genieten ze een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor die werknemers.

Welke werkgevers komen in aanmerking voor deze doelgroepvermindering?

De bijdragevermindering is van toepassing voor werkgevers uit de privésector die:

 • hetzij onder het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf vallen (PC 304 RSZ-werkgeverscategorie 562 of 662)
 • hetzij een hoofdactiviteit uitvoeren dat bestaat uit:
  • de beoefening van uitvoerende kunsten (NACE 90011 en NACE 90012);
  • de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (NACE 90021);
  • het ontwerp en de bouw van podia (NACE 90022);
  • de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE 90023);
  • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE 90029);
  • de beoefening van scheppende kunsten (NACE 90031);
  • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE 90032);
  • de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (NACE 90041);
  • de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE 90041); 
  • het beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten (NACE 90042);
  • de organisatie van congressen en beurzen (NACE 82300);
  • de organisatie van sportevenementen (NACE 93199).

Behoor je niet tot het paritair comité 304 of één van bovenvermelde NACE-codes? Dan kan je toch nog een aanvraag bij de RSZ doen als je van mening bent dat je tot de evenementensector behoort. .  

Wat zijn de voorwaarden voor de doelgroepvermindering?

Wil je beroep doen op de bijdragevermindering, dan moet je gedurende de hele periode aan deze voorwaarden voldoen:

 • De werknemers waarvoor je de korting krijgt, blijven ononderbroken in dienst. Behalve als de werknemer zelf ontslag neemt, bij ontslag om dringende regel of als hij een tijdskrediet of een thematisch verlof opgenomen heeft.
 • Je voorziet in 2021 een concrete en individuele opleiding van minstens vijf volledige dagen per voltijds equivalente werknemer. Voor deeltijdse werknemers heb je de mogelijkheid om het aandeel opleidingsdagen te verminderen in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur.
 • Je  informeert de ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging of werknemers over deze steunmaatregel en de bijbehorende voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de verplichte opleidingen).
 • De som van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens corona en/of om economische redenen mag niet hoger zijn dan de som van het aantal dagen die doorgegeven zijn aan de RSZ via de DmfA voor het eerste kwartaal.

 

In 2021 is er geen:

 • uitkering van dividenden aan de aandeelhouders;
 • uitkering van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur, de directie en de hogere kaderleden van de onderneming;
 • inkoop van eigen aandelen.