Coronamaatregelen binnen bedrijven: wat veranderde er op 1 oktober 2021?

Bepaalde minimale maatregelen, zoals het dragen van een mondmasker voor contactberoepen, blijven in oktober van kracht. Toch zijn er ook belangrijke veranderingen doorgevoerd. Ondertussen is er een nieuwe generieke gids waarin de veiligheidsmaatregelen vermeld staan die bedrijven sinds 1 oktober moeten volgen.  

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 12 oktober 2021

Nieuwe, generieke gids

De federale overheid stelde in het begin van de coronacrisis een algemene gids op waarin de veiligheidsmaatregelen vermeld staan die bedrijven moeten nemen om de verspreiding van COVID-19 op de werkvloer te vermijden.

Die gids is nu opnieuw bijgewerkt. In de gids staat bijvoorbeeld meer over:

 • De verplichting tot het houden van afstand in bedrijfsrefters.
 • Het verplicht dragen van maskers in alle situaties waarbij 1,5 meter afstand niet kan worden gegarandeerd, bijvoorbeeld tijdens het kruisen in de gang.
 • De aanwezigheid van een circulatieplan op de werkvloer.

Het is dus belangrijk om de regels uit deze generieke gids goed te volgen. Daarnaast bestaan er ook sectorspecifieke gidsen.

Welke regels gelden er vanaf oktober op de werkvloer?

In de nieuwe versie van de generieke gids komt de nadruk meer te liggen op het uitvoeren van een risicoanalyse. Die vormt dan de basis voor de maatregelen die je in je organisatie treft. 

Concreet betekent dit dat je als werkgever zelf evalueert welke maatregelen je moet nemen. Je zal daarbij rekening moeten houden met criteria zoals:

 • Kan er voldoende afstand tot andere werknemers worden bewaard?
 • Hoe hoog is de vaccinatiegraad binnen de regio, in het bedrijf of in de sector?
 • Is er sprake van besmettingen binnen het bedrijf?
 • Zijn er risicopatiënten aanwezig?
 • Hoe zijn de werkomstandigheden? Is er voldoende ventilatie?

Betrek hiervoor de expertise die intern en extern aanwezig is, zoals de preventieadviseur en de externe preventiediensten.

Welke maatregelen veranderen niet?

 • De hygiënemaatregelen, zoals het veelvuldig reinigen van de handen en oppervlakken die vaak worden aangeraakt, blijven van kracht.
 • Een goede luchtkwaliteit blijft ook in de winter essentieel. Die zal de komende tijd waarschijnlijk strenger gecontroleerd worden. Met de winter in het verschiet raden we je dan ook aan nu al maatregelen te nemen, zodat je werknemers ook bij lage buitentemperaturen comfortabel kunnen werken. Zorg er voor dat er voldoende aanvoer van verse lucht is of installeer bijvoorbeeld een luchtfilter die viruspartikels verwijdert uit de lucht. Aangezien de luchtkwaliteit in een ruimte samenhangt met het aantal aanwezige personen, zal per ruimte het aantal aanwezigen beperkt blijven als er geen andere voorzorgsmaatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit op peil te houden. Ook hierover zijn richtlijnen in aanmaak.
 • De verplichting een masker te dragen bij contactberoepen of tijdens georganiseerd gemeenschappelijk vervoer.

Wat kan Liantis voor je doen?

Neem contact op met je interne preventieadviseur of met je externe preventieadviseur van Liantis om een risicoanalyse te laten uitvoeren bij jou op de werkvloer. Op basis daarvan kan je dan de gepaste veiligheidsmaatregelen bepalen.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...