My Liantis

Persbericht 05 januari 2021

Coronavaccins: niet alle medewerkers woonzorgcentra staan te springen om zich te laten vaccineren

De externe preventiedienst Liantis, die mee instaat voor het vaccineren, vreest dat niet alle medewerkers van woonzorgcentra zich zullen laten inenten tegen het coronavirus. “Bij griepvaccins bijvoorbeeld laat slechts de helft van de zorgmedewerkers zich inenten. Dus sensibiliserings- en informatiecampagnes zijn cruciaal. We merken immers dat er nog veel ongerustheid heerst rond de coronavaccins bij deze zorgmedewerkers, en dat er veel fake news de ronde doet.”
Liantis start daarom zelf met een Whatsapp-infoservice.

Vaccinatiegraad

Nu de vaccinatiecampagne in de Belgische woonzorgcentra voor bewoners van start gegaan is, starten ook de inentingen van het zorgpersoneel. De erkende externe preventiediensten in dit land, die op dit moment ook al bewoners inenten, nemen die taak op zich. Ook Liantis zal dus in heel wat Vlaamse, Brusselse en Waalse zorginstellingen vaccinaties toedienen.

“We lijken er allemaal vanuit te gaan dat elke medewerker in de zorgsector sowieso een vaccin wil, maar uit de praktijk blijkt dat dit niet zo zal zijn”, vertelt Sylvia Vanden Avenne, hoofd medisch toezicht bij Liantis. “Heel wat van onze arbeidsartsen horen in de woonzorgcentra bijvoorbeeld signalen dat er veel ‘fake news’ de ronde doet over de werkzaamheid van de vaccins en er toch een zekere argwaan en terughoudendheid heerst.”

Het griepvaccin als referentie

Uit eerder onderzoek rond de griepvaccins weten we dat ongeveer de helft van de medewerkers in de zorg zich laat inenten. Ondertussen streeft de Wereldgezondheidsorganisatie en ook de Hoge Gezondheidsraad in ons land naar 80%. “We weten dat zorginstellingen enorm veel moeite moeten doen om de griepvaccinatiegraad in hun organisatie zo hoog mogelijk te krijgen. Sommige instellingen verloten bijvoorbeeld zelfs extra dagen verlof of andere prijzen onder hun gevaccineerde medewerkers. Het zou dus naïef zijn om te denken dat we bij het coronavaccin een vaccinatiegraad zullen halen van 100%, zonder dat we daarvoor enige moeite moeten doen”, aldus Sylvia Vanden Avenne.

Bovendien is het coronavaccin ook niet verplicht. “Een werkgever kan zijn medewerkers niet verplichten om het vaccin te laten plaatsen. Ook niet in de zorgsector. De medewerker blijft baas over zijn eigen lichaam, net zoals dat bij het griepvaccin ook het geval is.”

Informeren en sensibiliseren

Daarom roept Liantis zorgmedewerkers op om zich goed te laten informeren over het belang van coronavaccins, zeker in hun functies. “We verwijzen zorgmedewerkers door naar de officiële instanties en hun informatiecampagnes. Er doen heel wat mythes de ronde, net zoals dat het geval is bij het griepvaccin, dus om die te ontkrachten doen ze het best informatie op via geijkte kanalen zoals www.laatjevaccineren.be”, licht Vanden Avenne toe.

Liantis neemt in samenwerking met verschillende woonzorgcentra ook zelf initiatieven om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen. “De overheid voorziet zeker goede, collectieve webinars maar we merken dat veel medewerkers achterblijven met individuele, persoonlijke vragen. Wat is de impact van het vaccin op mijn allergie? Of wat zijn de bestandsdelen?

We moeten hen zo laagdrempelig en snel mogelijk de antwoorden bieden, op het moment dat zij met de vraag zitten. Ze hebben het al maanden zwaar gehad, dus willen we het hen zo makkelijk mogelijk maken om een antwoord te krijgen op hun individuele vraag.”

“Zo stellen we vanaf vandaag ook Whatsapp-lijnen beschikbaar als woonzorgcentra dat willen, waar medewerkers hun vragen kunnen stellen aan hun vertrouwde arbeidsarts en ook snel antwoord krijgen. We hebben al filmpjes opgenomen die werkgevers aan hun zorgmedewerkers kunnen sturen waarin we de mythes ontkrachten die het vaakst de ronde doen. Enkel op die manier zullen we de vaccinatiegraad kunnen verhogen”, besluit Sylvia Vanden Avenne.