My Liantis

Welzijn op het werk 20 oktober 2022

Covid-19: wat als er een nieuwe herfst- of winterpiek komt?

De coronacijfers zitten de afgelopen weken opnieuw in de lift. Daarom riep de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk bedrijven op om in te zetten op vaccinatie en de welbekende preventiemaatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken. Een goed moment om de actuele regels nog eens op te sommen.  

Van vaccinatie tot preventiemaatregelen

Hoewel er heel wat Belgen gevaccineerd zijn en dus goed beschermd zijn tegen de ziekte, neemt het beschermend effect van de vaccins af bij wie nog geen tweede booster kreeg. Vermoedelijk zal de stijging van de coronacijfers zich de komende weken dan ook voortzetten. Om het tij alsnog te keren, vraagt de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk daarom aan werknemers om zich te laten vaccineren en aan bedrijven om gepaste preventiemaatregelen te nemen, en zich daarbij op de zogenaamde ‘Generieke gids’ te baseren. Daarin reikt de overheid ondernemingen handvaten aan om adequaat te reageren op epidemische noodsituaties.

Welke maatregelen mag je nemen?

Ondernemingen met een verhoogd risico kunnen de regels uit de Generieke gids in principe op elk moment opnieuw toepassen. Al kan dit niet zomaar: de basis is altijd een risicoanalyse door de interne preventiedienst in overleg met de arbeidsarts. Bij een stijging van het aantal besmettingen kan de arbeidsarts bijvoorbeeld in samenspraak met de interne preventieadviseur voorstellen om de hygiëneregels opnieuw scherper te stellen. Of te overwegen om de mondmaskerplicht opnieuw in te voeren.

Hoogrisicocontacten

In de regel moeten de hoogrisicocontacten niet meer in kaart gebracht of getest worden. Behalve bij een significante cluster in een kwetsbare populatie of met een risico op ernstige ziekte, bijvoorbeeld in een zorginstelling of woonzorgcentrum. Dan kan contactopsporing toch aangewezen zijn. De verantwoordelijke arts, het outbreak-support-team of de regionale gezondheidsinspecteur bepaalt de test- en quarantainemaatregelen.

Als werkgever mag je niet op eigen initiatief testen aanbieden op het werk of ze opleggen aan hoogrisicocontacten.  

Zelftesten

Wie klachten heeft, doet het best een zelftest. In het geval van een positief resultaat, moet je dit niet langer laten bevestigen door een PCR-test of een snelle antigeentest. Gezondheidswerkers met symptomen laten wel het best een snelle antigeentest afnemen.

Twijfel je of een coronatest zinvol is? Via de zelfeveluatietool kan je nagaan of een test aanbevolen is én krijg je zo nodig een code om een snelle antigeentest te laten afnemen.

Wie moet zich laten testen?    

Enkel wie klachten heeft, moet zich laten testen. Heb je geen symptomen, dan moet je dus geen test laten afnemen, ook niet na een hoogrisicocontact op het werk. 

Wie symptomen vertoont van COVID-19, moet bij voorkeur een zelftest, een PCR- of antigeentest ondergaan. Een omschrijving van de symptomen en de testindicaties vind je op de
website van Sciensano.  

In afwachting van het resultaat van je test moet je je isoleren. Is het testresultaat positief, dan moet je tot ten minste zeven dagen na het begin van de symptomen in isolatie blijven. Wie geen klachten heeft en zich toch laat testen, moet bij een positief resultaat zeven dagen in isolatie gaan. Voor alle details over isolatie verwijzen we opnieuw naar Sciensano

Wat met quarantaine?  

Na een hoogrisicocontact is er geen systematische follow-up meer van contacten door het callcenter en je hoeft niet langer in quarantaine te gaan. Ben je blootgesteld aan een besmet persoon, neem dan een aantal hygiënemaatregelen en beperk je sociale contacten gedurende minstens zeven dagen. Vermijd in elk geval contact met personen die risico lopen op het ontwikkelen van een ernstige vorm van covid-19.

Is tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine via de RVA nog mogelijk?   

De RVA voorziet nog steeds een vergoeding, echter enkel voor positieve risicopatiënten zonder klachten die niet kunnen thuiswerken. Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine doet zich bijvoorbeeld voor bij een werknemer die risicopatiënt is en daardoor in quarantaine moet blijven. In dat geval moet de werknemer een quarantainegetuigschrift kunnen voorleggen aan de werkgever. De werkgever moet dit quarantainegetuigschrift bijhouden en ter beschikking houden van de RVA, die het dan weer ter controle kan opvragen.    

Sinds 1 juli 2022 gelden trouwens opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid en kan je dus geen beroep meer doen op de soepelere procedure die vanaf maart 2020 van toepassing was. Alle info daarover vind je op de website van de RVA.