My Liantis

Sociaal statuut 25 augustus 2020

Crisis-overbruggingsrecht bij vrijwillige sluiting

Onderbreek je je activiteiten uit eigen beweging voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen als gevolg van de coronacrisis? Dan heb je recht op het crisis-overbruggingsrecht, op voorwaarde dat je je activiteiten vóór 1 september 2020 onderbreekt.

De voorwaarden

Je moet aan de hand van objectieve elementen de band met de coronacrisis en de impact op jouw onderneming kunnen aantonen:

  • Je bent afhankelijk van een sector die na de crisis maar traag heropstart (bv. toeleverancier van de horeca of bepaalde detailhandelszaken).
  • Jouw activiteiten zijn momenteel verlieslatend omdat ze sterk gedaald zijn (bv. sterke daling van het aantal reservaties of de verkoop, een groot aantal annuleringen, het wegvallen van een belangrijke levering …).
  • Je moet in de loop van de maand minstens zeven dagen in quarantaine.
  • Elke andere motivatie waaruit blijkt dat er een duidelijk rechtstreeks verband is tussen de coronacrisis en de nood om je activiteiten te onderbreken. Let op: je hebt geen recht op de uitkering wanneer je alleen beperkingen inroept die volgen uit de naleving van de regels rond social distancing.

Je mag tijdens de zeven dagen sluiting geen enkele activiteit meer uitoefenen, behalve beperkte activiteiten die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van je onderneming of bijvoorbeeld het beantwoorden van telefoons of e-mails.

Bedrag

Je hebt recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor elke maand waarin je je activiteiten minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt.

Opgelet

Je kan de uitkering alleen genieten wanneer je je activiteiten daadwerkelijk door de coronacrisis onderbreekt. Je jaarlijkse vakantie, het bouwverlof of onderhoudswerken en andere normale tijdelijke inactiviteit zijn geen onderbrekingen waardoor je recht hebt op de overbruggingsuitkering.