De vergroening van de bedrijfswagen start in 2023

De nieuwe cijfers om de solidariteitsbijdrage van volgend jaar te berekenen zijn bekend. Daarnaast luidt de start van 2023 een aantal nieuwe regels in voor de bedrijfswagen. De transitie naar meer milieuvriendelijke wagens en de vergroening van het wagenpark is daarmee definitief ingezet. 1 juli 2023 is daarbij een belangrijke datum.

3 minuten leestijd Verloning personeel 06 december 2022

De nieuwe coëfficiënt voor de solidariteitsbijdrage

Mag je medewerker voor privédoeleinden met een bedrijfswagen rijden, dan betaal je daar maandelijks een solidariteitsbijdrage voor. Het gaat om een forfaitair bepaald bedrag, dat het resultaat is van een formule.

De bijdrage wordt elk jaar aangepast aan de index. Hiervoor vermenigvuldig je de uitkomst van de formule met een coëfficiënt. In 2023 bedraagt de coëfficiënt 1,5046. Ter vergelijking: in 2022 bedroeg de coëfficiënt 1,3525. De minimumbijdrage, die ook geldt voor elektrische wagens, bedraagt 31,34 euro/maand. In 2022  was dat nog 28,17 euro/maand.

Voorbeeld:

Voor een bedrijfswagen (benzine – CO2-uitstoot 120 g/km) bedraagt de bijdrage in 2023 39,12 euro/maand.  In 2022 was dit nog 35,17 euro/maand.

Wat verandert er op 1 juli 2023?

Het is ondertussen ook ruim een jaar geleden, op 3 december 2021, dat de ‘wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’ in het Belgisch Staatsblad verscheen. Het vergroeningstraject voor bedrijfswagens vond hierdoor zijn weg naar de wetgeving.

De wet introduceerde een aantal wijzigingen die een grote impact zullen hebben op wagens die aangekocht, geleased of gehuurd worden vanaf 1 juli 2023. We brengen ze hier graag nog eens in herinnering.

De overheid kijkt voor het ingaan van de nieuwe regels alleen naar de besteldatum. De leverings- of inschrijvingsdatum speelt hier geen enkele rol. Onderteken je de bestelbon voor je aankoop of leasecontract ten laatste op 30 juni 2023, dan val je dus nog onder de huidige regels.

1. Solidariteitsbijdrage

De solidariteitsbijdrage zal sterk stijgen voor wagens die rijden op benzine of diesel en die aangekocht, geleased of gehuurd worden vanaf 1 juli 2023. Het resultaat van de hierboven vermelde formule moet je met een factor vermenigvuldigen. De factor begint op 1 juli 2023 op 2,25 maar stijgt gestaag tot 5,50 vanaf 2027.

Periode Factor
Vanaf 1 juli 2023 2,25
Vanaf 1 januari 2025 2,75
Vanaf 1 januari 2026 4,00
Vanaf 1 januari 2027 5,50

Voorbeeld:

We keren terug naar de bedrijfswagen uit het vorige voorbeeld: benzine – CO2-uitstoot 120 g/km. Koop je die wagen vanaf 1 juli 2023, dan zal de solidariteitsbijdrage 88,02 euro/maand bedragen, in plaats van 39,12 euro. 

2. Aftrekbaarheid wagens op fossiele brandstof daalt

Ook de fiscale aftrekbaarheid van autokosten wijzigt vanaf 1 juli 2023. Voor diesel- en benzinewagens die je vóór 1 juli 2023 aankoopt, verandert er niets.  Voor aankopen tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt eerst ook nog de huidige regeling, maar vanaf het aanslagjaar 2026 treedt een overgangsmaatregel in werking. Jaar na jaar neemt dan het maximale aftrekpercentage af, om vanaf 2029 volledig te verdwijnen.

Meer details over de wijzingen van de fiscale en sociale behandeling van bedrijfswagens kan je nog eens nalezen in dit blogartikel.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...