My Liantis

Personeelsbeleid 27 december 2022

De Vlaamse werkervaringsstage hervormd

Vanaf 1 januari 2023 krijgt de werkervaringsstage een ruimere toepassing en verdwijnen de activerings- en beroepsverkennende stage. Met het hervormde systeem van werkplekleren kan de VDAB flexibeler inspelen op de noden van niet-werkende werkzoekenden.

Waarom een hervorming?

De diverse bestaande vormen van werkplekleren maakten het systeem nodeloos complex. Bovendien had de werkervaringsstage een te klein bereik: enkel wie het traject tijdelijke werkervaring (TWE) volgde, kwam ervoor in aanmerking. Een hervorming drong zich dus op. Tijdens de werkervaringsstage zal de werkzoekende nu vooral ervaring opdoen op een reële werkvloer en ligt de focus niet langer op de technische competentieversterking.

Wie komt in aanmerking voor een werkervaringsstage?

Iedere niet-werkende werkzoekende die ingeschreven is bij de VDAB komt in aanmerking. Het is de VDAB of partnerorganisatie die bij de begeleiding naar werk aan de werkzoekende voorstelt om zo’n stage te volgen in een bedrijf.

Specifieke kenmerken van de werkervaringsstage

De werkervaringsstage is een overeenkomst tussen de werkzoekende, de werkgever en de VDAB of partner. In het nieuwe systeem is niet langer sprake van een bijbehorend opleidingsplan, wel van een stageplan. De minimumduur van minstens 20 uur stage per week valt ook weg. Het is de VDAB of de partner die de duurtijd van de werkervaringsstage bepaalt, wel met een maximumduur van 6 maanden.

Vergoeding tijdens de werkervaringsstage

De VDAB betaalt de stagiair 200 euro per volledig gepresteerde maand. Daarnaast verzekert de VDAB de werkzoekende tegen ongevallen tijdens de stage of op weg van en naar de stageplaats. Het is aan de werkgever bij wie de stage plaatsvindt, om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

Interesse om een werkzoekende te begeleiden tijdens zo’n stage ? Neem contact op met de VDAB .