My Liantis

Sociaal statuut 01 december 2020

Deadlines in zicht: tijdelijk ouderschapsverlof en crisis-overbruggingsrecht

Op 31 december 2020 loopt de termijn af om het crisis-overbruggingsrecht aan te vragen voor de maanden april, mei en juni. Ook de relance-uitkering voor de maand juni en de uitkering voor het tijdelijke ouderschapsverlof voor juli, augustus en september moet je uiterlijk 31 december 2020 aanvragen.

Crisis-overbruggingsrecht, relance-uitkering en tijdelijk ouderschapsverlof

Wil je voor de maanden april, mei of juni een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht en heb je nog niet eerder een aanvraag ingediend? Je hebt nog tot uiterlijk 31 december 2020 de tijd om de uitkering aan te vragen via My Liantis. Hetzelfde geldt voor de relance-uitkering voor de maand juni. Wil je een uitkering aanvragen voor de daaropvolgende maanden, dan heb je nog langer de tijd.

Wie nog wil genieten van de uitkering voor het tijdelijk ouderschapsverlof voor de maanden juli, augustus en/of september, kan dit nog aanvragen tot uiterlijk 31 december 2020.

Voorlopige bijdrage te laag?

Is je wettelijke voorlopige bijdrage 2020 te laag om in aanmerking te komen voor het crisis-overbruggingsrecht, de relance-uitkering of het tijdelijk ouderschapsverlof, maar verwacht je dat je definitieve bijdrage op basis van je inkomen van 2020 wel voldoende hoog zal zijn? Hoewel de uitkering pas wordt uitbetaald wanneer de voorlopige bijdragen van 2020 worden herzien, moet je ook in dat geval je aanvraag tijdig indienen!