Definitief systeem Wijninckx-bijdrage uitgesteld maar verhoging tot 3% voor 2018

2 minuten leestijd Sociaal statuut 30 oktober 2017

De ‘Wijninckx-bijdrage’ is de ‘Bijzondere Sociale Zekerheidsbijdrage voor de Aanvullende Pensioenen’. Deze bent u verschuldigd in het 4de kwartaal van ieder bijdragejaar wanneer u als werkgever voor ten minste één van uw werknemers de jaarlijkse grens overschrijdt van:

  • de betaalde bedragen voor de opbouw van een aanvullend pensioen, samen met
  • de premies voor een overlijdensdekking.

Voor het jaar 2017 is de jaarlijkse grens € 31.836. Op de bijdragen boven deze grens bent u 1,5% verschuldigd, beperkt tot uw eigen werkgeversaandeel. Een laat betaalde Wijninckx-bijdrage resulteert in een boete van 1% per maand.

Verdubbeling bijdrage tijdelijk stelsel in 2018

In het wetsontwerp conform het zomerakkoord, wil de regering Michel deze 1,5% verdubbelen tot 3% in 2018.

Vanaf 2019 veranderen de regels opnieuw

Maar vanaf 2019 veranderen de regels toch opnieuw. Vanaf dat moment komt er een nieuwe, definitieve regeling van de Wijninckx-bijdrage. Momenteel is er nog extra informatie nodig om dit op punt te stellen. SIGeDIS VZW, de beheerder van de databank aanvullende pensioenen (DB2P), krijgt dus nog een jaar de tijd om deze informatie verzamelen. Natuurlijk houden we u vanuit Liantis op de hoogte van eventuele nieuwe informatie.

Wat moet u doen?

Voor de loonberekening is het belangrijk te weten of u deze bijdrage moet betalen. Ook als zelfstandige, mocht u zelf uw tweede pijler opbouwen, is het interessant om dit te controleren. Bij uw verzekeraar kan u daarvoor de nodige gegevens opvragen. Gelieve deze informatie in dat geval zo snel mogelijk aan ons te bezorgen.