My Liantis

Personeelsbeleid 24 februari 2020

Detacheer je werknemers of jezelf naar Nederland? Denk aan de aanmeldplicht

Vanaf 1 maart 2020 past Nederland alle regels toe die gelden in de Europese Unie rond het detacheren van medewerkers. Detacheer je medewerkers naar Nederland? Dan zal je ze voortaan eerst moeten aanmelden via een online portaal.

De meldplicht geldt niet alleen voor naar Nederland gedetacheerde medewerkers, maar in bepaalde sectoren ook bij detachering als zelfstandige. Vergelijk het met de Belgische Limosa-aangifte in risicosectoren.

WagwEU

De Europese Unie tekende een richtlijn uit die van toepassing is op werknemers die tijdelijk naar een ander land gedetacheerd worden. Het was aan de aparte lidstaten om deze richtlijn om te zetten naar concrete wetgeving. 

Nederland deed dat met haar Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEu). Hoewel er in de algemene Europese richtlijn stond dat er in de wetten van de lidstaten ook een aanmeldplicht opgenomen moest worden, was dat in Nederland nog niet verplicht. Tot voor kort was er immers nog geen online portaal beschikbaar om aan deze plicht te voldoen. Dit zal binnenkort wel het geval zijn. 

Meldplicht

Als werkgever ben je verplicht om elke tewerkstelling in Nederland te melden die start op of na 1 maart 2020. Dit doe je voor aanvang van de tewerkstelling via het online portaal ‘Meldloket WagwEU’. Doe je dit niet, dan riskeer je  een zware financiële sanctie. Bovendien heeft ook je Nederlandse klant of opdrachtgever een controleplicht.

Welke gegevens moet je zeker online vermelden?

  • Je identiteitsgegevens
  • Je bedrijfsgegevens
  • Een contactpersoon in Nederland (zie artikel 7 van de WagwEU). Dit kan ook je werknemer zelf zijn
  • De identiteit van de klant of opdrachtgever
  • De sector waarin de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd
  • Het adres van de werkplek
  • De verwachte duur van de werkzaamheden
  • De identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon
  • De identiteit van de werknemers die in Nederland komen werken
  • Een A1-verklaring of een ander bewijs dat aantoont dat de sociale bijdragen in het land van oorsprong betaald zijn

Beschik je nog niet over alle gegevens, dan kan je deze later nog aanvullen.

Meldplicht als zelfstandige

Zelfstandigen die zichzelf naar Nederland detacheren, moeten vanaf 1 maart in een aantal specifieke sectoren niet alleen een formulier A1 aanvragen bij het RSVZ, maar ook een aparte melding doen.

Enkele van de sectoren waarvoor de aangifteplicht geldt zijn: de landbouw, de verwerking van levensmiddelen (vlees, vis, groenten, …), de bouw, de transportsector (behalve transit), de horeca, de reiniging, bepaalde zorgsectoren (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en andere residentiële zorg).

De volledige lijst kan je hier raadplegen.

Meer informatie

Meer informatie over detachering naar Nederland kan je terugvinden op www.postedworkers.nl. Twijfel je of je aan alle verplichtingen hebt voldaan, contacteer dan zeker één van de organisaties die je terugvindt op deze website.