My Liantis

Personeelsbeleid 14 april 2022

Dimona-aangifte eindelijk mogelijk voor tewerkstellingen op grond van artikel 17 in sport- en cultuursector

Vanaf 7 april 2022 is het mogelijk om een Dimona-aangifte te doen voor medewerkers tewerkgesteld onder artikel 17. Het gewijzigde artikel 17, waarin de regelgeving rond verenigingswerk is opgenomen, geldt voor zowel de socioculturele sector als voor de sportsector en trad op 1 januari 2022 in werking. Omdat de Dimona-aangiftes nu pas mogelijk zijn, kan je ook nog met terugwerkende kracht aangiftes doen voor tewerkstellingen voor 7 april 2022.

Drie types aangiftes

Vanaf 7 april 2022 kan je een Dimona-aangifte doen voor medewerkers tewerkgesteld onder artikel 17. Let wel, de RSZ-applicatie voorziet drie types Dimona’s die afhankelijk zijn per sector. We lijsten ze even voor je op:

  • Sportsector: type S17
  • Socioculturele sector: type 017
  • VRT/RTBF: type T17

Je kan deze types gebruiken bij tewerkstellingen vanaf 1 januari 2022.

Doe je Dimona-aangifte

Je bent verplicht per kwartaal een aangifte te doen via volgende website: www.socialsecurity.be

Meer weten?

Meer informatie over het artikel 17 lees je hier.