Doelgroepvermindering voor oudere werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Aanpassing van de voorwaarden vanaf 1/07/2024

De premie voor de aanwerving en het in dienst houden van oudere werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt niet alleen voor oudere werknemers die in dit gewest wonen. Alle werknemers, ongeacht waar ze wonen, komen in aanmerking als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ze zijn tewerkgesteld door een werkgever uit de privésector in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (met uitzondering van werkgevers die in aanmerking komen voor de sociale Maribel).

  • Ze zijn volledig onderworpen aan de sociale zekerheid.

1 minuten leestijd Personeelsbeleid 10 juni 2024

Wat zijn de overige voorwaarden?

  • Vanaf 1 juli 2024 moeten ze ten minste 61 jaar en ten hoogste 66 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal.

  • Hun kwartaalloon is niet hoger dan 8.000 euro en 10.666,67 euro voor het vierde kwartaal. Deze bovengrenzen zijn van toepassing vanaf 1/07/2024.

Welke vorm van steun?

De steun bestaat uit een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van 1.000 euro per kwartaal.

Deze RSZ-vermindering wordt automatisch toegepast zodra de werknemer voldoet aan de leeftijds- en loonvoorwaarden. Je hoeft als werkgever dus geen aanvraag in te dienen.

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over dit onderwerp? De medewerkers van Liantis sociaal secretariaat helpen je graag verder.