My Liantis

Personeelsbeleid 11 juli 2022

Duaal leren vanaf 1 september 2022 ook in volwassenonderwijs

Vanaf 1 september 2022 kan je medewerker ook in het volwassenonderwijs een duale opleiding volgen. Zo combineert de cursist een theoretische opleiding in een Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO) én een praktische opleiding in een erkende onderneming. Maar hoe vraag je zo een erkenning aan? En wat zijn de voorwaarden? Lees er alles over in dit nieuwsbericht.

Ik wil duaal leren aanbieden. Wat zijn de voorwaarden?

Om als onderneming een duale opleiding te kunnen aanbieden aan je medewerkers, moet je als onderneming erkend worden. Dit zijn de voorwaarden:

 • Je duidt een mentor aan die de opleiding van de cursist op de werkplek begeleidt en opvolgt. Deze mentor moet: 
  • ​​onberispelijk gedrag kunnen aantonen. Dit blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar voor de aanwijzing is afgegeven aan de onderneming;
  • 25 jaar oud zijn en ten minsten vijf jaar praktijkervaring hebben in het beroep;
  • een mentoropleiding volgen.
 • Je organisatie en bedrijfsuitrusting moeten voldoen aan de voorwaarden uit het opleidingsplan, zodat het mogelijk is voor de cursist om de opleiding op de werkplek te kunnen volgen.
 • Je hebt voldoende financiële draagkracht om de continuïteit van de onderneming te waarborgen;
 • Je onderneming heeft geen veroordelingen opgelopen.

Hoe vraag je de erkenning aan?

Je vraagt de erkenning voor duaal leren online aan bij het Departement Werk en Sociale Economie, afdeling Duaal Leren en Sectoren.

Verschillende types overeenkomsten

Je voldoet aan alle voorwaarden en je hebt je erkenning op zak? Dan is het tijd om te bekijken welk type contract je zal afsluiten met de cursist en het CVO. Het is het aantal uren opleiding op de werkvloer dat bepaalt welk type overeenkomst je zal afsluiten en welke leervergoeding de cursist zal ontvangen.

 • Bedraagt de praktische opleiding op de werkvloer meer dan 20 uur per week? Dan geldt een overeenkomst duale opleiding statuut (ODO-statuut) en krijgt de cursist een vergoeding voor zowel de uren in de onderneming als voor de uren in het CVO. Bovendien bouwt de cursist socialezekerheidsrechten op.
 • Bedraagt de praktische opleiding minder dan 20 uur per week? Dan geldt een overeenkomst duale opleiding (ODO) en worden enkel de uren op de werkplek vergoed.

Uitzonderlijk kan je ook een deeltijdse arbeidsovereenkomst sluiten met de cursist. Als de cursist in de eigen onderneming het praktische luik van de duale opleiding uitoefent, vervalt de leervergoeding, omdat de cursist al een loon van zijn werkgever ontvangt.