My Liantis

Verloning personeel 21 december 2018

Duurzame alternatieven voor de bedrijfswagen?

Het mobiliteitsbudget zal binnenkort zijn intrede maken. Zo kunnen sommige werknemers hun bedrijfswagen omzetten in andere alternatieven.

Drie pijlers

Via het mobiliteitsbudget zal de werknemer zijn bedrijfswagen kunnen inleveren via drie mogelijke pijlers:

  1. Het inruilen van de bedrijfswagen voor een milieuvriendelijke bedrijfswagen die moet voldoen aan specifieke ecologische eisen.
  2. Het omschakelen naar een aantal alternatieve en duurzame vervoersmiddelen en diensten (bijvoorbeeld fietsen, steps, abonnement openbaar vervoer, individuele tickets, kantoorbussen, deelscooters, carpooling, huur of rente van een hypothecaire lening van een woning of appartement binnen een straal van 5 km van de gewone werkplek van de werknemer, …)
  3. De cash uitbetaling van het saldo van het mobiliteitsbudget dat niet besteed is in de andere twee pijlers.

Invoering

De beslissing om dit systeem in te voeren, ligt bij de werkgever die zelf kan bepalen welke duurzame vervoersmiddelen aan bod kunnen komen. Het mobiliteitsbudget van de werknemer wordt bepaald op basis van de totale kostprijs op jaarbasis voor de bedrijfswagen, ook rekening houdend met bijhorende kosten zoals brandstofkosten, de verzekering, onderhoud, fiscale kosten, …

Mobiliteitsvergoeding?

Het grote verschil met de mobiliteitsvergoeding (cash for car) is de focus op multimodaliteit. Zo kan de werknemer via het mobiliteitsbudget, afhankelijk van het af te leggen traject, kiezen om zijn bedrijfswagen te vervangen door een milieuvriendelijke wagen voor het volledige traject. Maar hij kan evengoed een gedeelte van het traject afleggen met de milieuvriendelijke wagen in combinatie met een abonnement op het openbaar vervoer, deelfiets, tram, … 

Duurzaamheid stimuleren

Door de keuze voor het gebruik van de duurzame vervoersmiddelen en diensten binnen pijler 2 volledig vrij te stellen van sociale lasten en belastingen, wil dit systeem het gebruik van duurzame transportmiddelen stimuleren. De milieuvriendelijke bedrijfswagen ondergaat de gewone sociale en fiscale behandeling van een bedrijfswagen. De uitbetaling van het restsaldo in pijler 3 daarentegen wordt sterk ontmoedigd omdat er op dit bedrag een specifieke sociale bijdrage van 38,07 % geldt.

Groen licht? 

Het mobiliteitsbudget werd ondertussen goedgekeurd in de commissie Financiën. Als de commissie Sociale Zaken en de plenaire vergadering in februari het licht op groen zetten, kan het mobiliteitsbudget op 1 maart 2019 in werking treden.