My Liantis

Welzijn op het werk 12 mei 2022

Einde coronamaatregelen op de werkvloer

Sinds woensdag 11 mei 2022 zijn bedrijven niet langer verplicht om extra maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen stonden vermeld in de Generieke Gids 'Veilig Werken tijdens een epidemie of pandemie’. Toch blijft het belangrijk om in te zetten op preventie en welzijn op het werk.

Voorzichtigheid

In maart 2022 schakelden we over naar code geel op de coronabarometer. Volgens de sociale partners was er op dat moment nog nood aan een ‘nazorgfase’. Dit hield in dat de ondernemingen nog twee maanden verplicht waren om de maatregelen te volgen uit de waakzaamheidsfase van de Generieke Gids 'Veilig Werken tijdens een epidemie of pandemie’. Die beslissing was niet onlogisch: plots trokken 4,2 miljoen mensen opnieuw fysiek naar de werkvloer wat leidde tot een vermenging van vele ‘bubbels’. Er was meer kans op virusoverdracht én er heerste ongerustheid bij medewerkers.

Op woensdag 11 mei 2022 besliste de overheid uiteindelijk om de coronamaatregelen te laten varen. De Generieke Gids kan dus voorlopig in de schuif, al blijft het natuurlijk belangrijk om voorzichtig en alert te blijven én in te zetten op welzijn en preventie op het werk.

Ventilatiemaatregelen blijven bestaan

Belangrijk om te weten: de maatregelen rond ventilatie blijven wel van kracht. De taskforce ‘ventilatie’ binnen het coronacommissariaat heeft een document opgesteld rond ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19. De taskforce bundelde in het document verschillende aanbevelingen en adviezen rond ventilatie en de kwaliteit van de binnenlucht. Zo gaat het onder meer over de praktische implementatie van de aanbevelingen en over het bewaken van een gezonde binnenlucht. Bijkomend verspreidde de taskforce ook een document over de keuze en het gebruik van CO2-meters.