My Liantis

Welzijn op het werk 22 november 2022

Eindejaarsperiode: mogen jobstudenten mobiele arbeidsmiddelen besturen?

Dé pakjesperiode van het jaar draait straks weer op volle toeren, en dan kunnen heel wat magazijnen en winkels extra handen gebruiken. Maar mag je al die kleine en grote sint- en kerstpakjes ook door jobstudenten laten stapelen of vervoeren? Liantis zocht het voor je uit.

Risicoanalyse

Om de veiligheid van je jobstudenten te garanderen doe je er goed aan om een specifieke risicoanalyse te maken, die jaarlijks bij te werken en de daarin beschreven preventiemaatregelen op te volgen.

Het is daarnaast ook zinvol om advies in te winnen bij het comité voor preventie en bescherming op het werk en van de preventieadviseur, vooraleer je een beroep doet op helpende studentenhanden.  

Jobstudenten en mobiele arbeidsmiddelen: wat mag?

Mobiele arbeidsmiddelen zijn machines die je gebruikt voor transport buiten de openbare weg. Denk bijvoorbeeld aan een transpallet, heftruck, stapelaar of hoogtewerker. Kan je die transportmiddelen nu zomaar door een jobstudent laten besturen? Over gemotoriseerde transportmiddelen bestaat er geen enkele twijfel: jongeren en zelfs meerderjarige jobstudenten mogen ze niet besturen.

Als leidraad kan je onderstaand schema gebruiken. Hou er rekening mee dat er voor jobstudenten geen uitzonderingen mogelijk zijn op deze regels, ook niet in uitzonderlijke omstandigheden.

Toegelaten of niet? 16-17 jaar 18 jaar of ouder

Een manuele transpallet besturen

=  transportmiddel dat de last net voldoende hoog heft om ze vrij te kunnen vervoeren, en dat uitgerust is met een     gesteunde vork om palletten te vervoeren

V V
Een elektrische transpallet besturen 

V

Onder voorwaarden (1)

Onder voorwaarden (2)

Een platformtruck met meelopende bestuurder besturen

= transportmiddel dat de last op een vast platform of op een andere niet-hefbare inrichting vervoert

V 

Onder voorwaarden (1)

V

Onder voorwaarden (1)

Een platformtruck met meerijdende bestuurder besturen 

X 


 

V

Onder voorwaarden (2)

Een heftruck of reachtruck besturen

X

X

Een elektrische stapelaar besturen  X X

Een hoogtewerker besturen

X

X

Voorwaarden

(1) De jongere heeft een gepaste opleiding gevolgd, instructies ontvangen én staat onder permanent toezicht van een ervaren collega. De jongere moet ook voldoende verantwoordelijkheidszin hebben om veilig met een transportmiddel te werken. De werkgever volgt dit uiteraard op. Het transportmiddel voldoet daarnaast aan de volgende technische eisen:

  • De bediening vereist permanente acties, het transportmiddel komt bij het loslaten automatisch in de neutrale stand en de rem komt in werking.
  • Toestel enkel met meelopende bestuurder (loopt achter het transportmiddel) en maximale snelheid 6 km/uur.

(2) De jongere heeft een gepaste opleiding gevolgd, instructies ontvangen én staat onder permanent toezicht van een ervaren collega. De jongere moet ook voldoende verantwoordelijkheidszin hebben om veilig met een transportmiddel te werken. De werkgever volgt dit uiteraard op. Het transportmiddel voldoet daarnaast aan de volgende technische eisen:

  • De bediening vereist permanente acties, het trasportmiddel komt bij het loslaten automatisch in de neutrale stand en de rem komt in werking.
  • Toestel enkel met meerijdende bestuurder (rijdt mee op het transportmiddel en/of platform) en maximale snelheid 16 km/uur.