My Liantis

Ondernemen 06 maart 2019

Erkenning als aannemer in Vlaanderen: voorwaarden gewijzigd

Wil je als aannemer bepaalde overheidsopdrachten uitvoeren, dan heb je daar een officiële erkenning voor nodig. Om deze erkenning te bekomen is het belangrijk dat je activiteiten correct vermeld staan in de KBO. Ben je actief in Brussel of Wallonië, dan moet je ook je technische beroepsbekwaamheid bewijzen. In Vlaanderen is dat sinds 1 januari 2019 niet langer het geval.

Waarom een erkenning als aannemer?

De erkenning als aannemer geldt in principe als een kwaliteitslabel. Het systeem geeft aanbestedende overheden de garantie dat geselecteerde aannemers financieel gezond zijn en over de nodige technische knowhow beschikken.

Voorbeeld Hendrik stelt zich als aannemer kandidaat in een aanbestedingsdossier voor de bouw van een nieuw kantoorgebouw in opdracht van het Vlaams Gewest. Om in aanmerking te komen voor deze opdracht moeten Hendrik zelf én de onderaannemers waarmee hij samenwerkt, beschikken over een erkenning.

Correcte vermelding in de KBO

Wanneer je een erkenning wil bekomen voor bepaalde activiteiten, dan moet je er onder andere voor zorgen dat die activiteiten ingeschreven staan in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Je inschrijving in de KBO moet een correcte weerspiegeling zijn van de realiteit en alle activiteiten die je werkelijk uitvoert vermelden.

Afschaffing beroepsbekwaamheid in Vlaanderen

Gaat het hierbij om gereglementeerde activiteiten in het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan moet je aantonen dat je onderneming over de nodige beroepsbekwaamheid beschikt. In Vlaanderen hoef je als ondernemer in de bouwsector sinds 1 januari 2019 geen enkele beroepsbekwaamheid meer te bewijzen.

Hoe een erkenning als aannemer aanvragen?

Wil je een aanvraag tot erkenning indienen voor een startende of bestaande onderneming, dan kan je hiervoor terecht bij Liantis ondernemingsloket. Samen zorgen we ervoor dat je aanvraag alle nodige documenten bevat.

Het ondernemingsloket bezorgt je dossier aan de FOD Economie. Een speciale commissie behandelt er je aanvraag en geeft een advies aan de bevoegde regionale minister. Het is deze minister die uiteindelijk al dan niet de erkenning toekent.