My Liantis

Personeelsbeleid 20 juni 2019

Europa verplicht tijdsregistratie: weinig impact voor Belgische bedrijven

Bedrijven moeten via een systeem registreren hoelang hun werknemers precies werken. Dat staat in een arrest van het Europees Hof van Justitie. Het is nu aan de afzonderlijke lidstaten om deze nieuwe verplichting concreet om te zetten in wetgeving. Voor Belgische bedrijven verandert er echter weinig. 

Rechtszaak

De zaak rond het registeren van de werktijd, startte bij een Spaanse vakbond. Die protesteerde omdat werknemers van de Spaanse afdeling van Deutsche Bank niet of moeilijk konden bewijzen dat ze overuren presteerden. De zaak kwam bij het Hof van Justitie terecht die de Spaanse vakbond volgde in haar redenering.

Het arrest van het Hof stelt duidelijk dat EU-landen werkgevers moeten verplichten om elke dag de arbeidstijd te registreren. Dat kan via een prikklok, maar evengoed via digitale systemen.

Situatie in België

Het is nu verder aan de lidstaten om actie te ondernemen en het arrest om te zetten in nationale wetgeving. Ze kunnen zelf de concrete modaliteiten bepalen.

In ons land is het al verplicht om in het arbeidsreglement afspraken te maken over hoe de arbeidstijd gemeten wordt. Dit arrest zal voorlopig dus geen echte ingrijpende gevolgen hebben. Het is wel een motivatie om de verplichtingen die al bestaan strikter op te volgen.