My Liantis

Welzijn op het werk 13 mei 2020

De exitstrategie van de overheid: wanneer en hoe mag je openen?

De Nationale Veiligheidsraad voorziet een stappenplan, zodat de economie vanaf 4 mei 2020 gefaseerd opnieuw kan opstarten. We geven de belangrijkste aandachtspunten mee.

Anders per sector

Afhankelijk van de sector waarin je werkt, kan je op maandag 4 mei, maandag 11 mei, maandag 18 mei 2020 of ten vroegste op maandag 8 juni 2020 opnieuw aan de slag. Géén van die data staat in steen gebeiteld. Alle versoepelingen kunnen worden uitgesteld of zelfs teruggedraaid wanneer de gezondheidstoestand in ons land dat vereist. De regering zal de evolutie van het aantal COVID-19-gevallen, het aantal ziekenhuisopnames, het aantal overlijdens … continu opvolgen.

Na de datum van 4 mei 2020 als eerste stap in de geleidelijke heropstart van de economie, werd 11 mei 2020 bevestigd als de dag waarop alle winkels opnieuw mochten openen. 18 mei 2020 is dan weer de dag waarop niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidssalons, opnieuw kunnen opstarten. Ook openbare markten (met hoogstens 50 kramen) zijn dan opnieuw toegelaten.

Voedingswinkels, tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen nu al openen

Overal geldt dezelfde regel: laat maximaal één klant per tien vierkante meter binnen. In kleine winkels (de publiek toegankelijke ruimte is kleiner dan 20 vierkante meter) mag je meer klanten binnenlaten, op voorwaarde dat jouw klanten minstens anderhalve meter afstand van elkaar kunnen bewaren.

Bij onze partner UNIZO vind je meer informatie.

 • Voedingswinkels werden nooit gesloten.
 • Nachtwinkels mogen enkel openen tussen 18u en 22u.
 • Tuincentra en doe-het-zelfzaken mochten al sinds 17 april 2020 openen.

Stoffen- en garenwinkels mogen vanaf maandag 4 mei 2020 openen

Zij mogen maximaal één klant per tien vierkante meter binnenlaten. In kleine winkels (de publiek toegankelijke ruimte is kleiner dan 20 vierkante meter) mogen meer klanten binnen, op voorwaarde dat de klanten minstens anderhalve meter afstand van elkaar kunnen bewaren.

Bij onze partner UNIZO vind je meer informatie.

Bedrijven (enkel B2B) mogen vanaf maandag 4 mei 2020 geleidelijk aan heropstarten

Vandaag zijn niet-essentiële bedrijven verplicht gesloten wanneer ze de strenge hygiënemaatregelen, zoals het respecteren van anderhalve meter afstand, niet kunnen garanderen. Vanaf maandag 4 mei 2020 kunnen zij geleidelijk aan heropstarten.

Bij de heropstart gelden wel belangrijke voorzorgsmaatregelen. Raadpleeg zeker de generieke gids ‘Veilig aan het werk’, opgesteld door de zelfstandigenorganisaties in samenwerking met de sociale partners. Liantis vertaalde die gids in een handige checklist

Hou rekening met de volgende basisbeginselen:

 • Telewerk blijft aanbevolen in alle bedrijven voor die functies die er zich toe lenen.
 • Pas de arbeidsorganisatie aan, zodat contacten worden vermeden.
 • Kan de anderhalve meter afstand op de werkvloer niet worden gerespecteerd, dan moet de werkgever voorzien in compenserende gezondheidsmaatregelen. Een voorbeeld is het dragen van een comfortmondmasker of een ander beschermingsmiddel dat mond en neus bedekt, zoals een sjaal. Het is immers de plicht van de werkgever om in zo’n situatie zijn werknemers te beschermen.
 • Hygiënemaatregelen, zoals regelmatig de handen wassen en materiaal ontsmetten, zijn cruciaal. Sensibiliseer medewerkers voortdurend om dat te doen.

Alle andere winkels en bedrijven, behalve de horeca en contactberoepen zoals kappers, mogen vanaf maandag 11 mei 2020 heropenen

Alle winkels kunnen vanaf 11 mei 2020 heropenen op voorwaarde dat ze strikte regels naleven. Die regels zijn:

 • Net zoals in de winkels die al open zijn, zal slechts één klant per 10m² worden toegestaan en dat voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.
 • Elke klant wordt ten zeerste aangeraden om in de winkels bescherming te dragen die de neus en mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand van 1,5 meter worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar - zij mogen door een ouder worden begeleid - en voor mensen die hulp nodig hebben. Er wordt ook aangeraden om naar de winkels in een stad of gemeente in de buurt van je huis of werkplek te gaan.

De overheid heeft samen met de betrokken winkelfederaties een praktische gids voor de opening van handelszaken uitgewerkt. Die is nu ook uitgebreid met nieuwe hoofdstukken over bijvoorbeeld markten en contactberoepen.

Daarnaast bestaat er een generieke gids ‘Veilig aan het werk’, opgesteld door de zelfstandigenorganisaties in samenwerking met de sociale partners, om de B2B-bedrijven bij te staan bij hun heropstart. Liantis vertaalde die gids in een handige checklist. Ook die documenten bieden inspiratie om jouw heropstart beter te organiseren.

Contactberoepen zoals kappers: vanaf 18 mei 2020 opnieuw aan de slag

De regering heeft bevestigd dat contactberoepen, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en tattooshops, vanaf maandag 18 mei 2020 opnieuw mogen opstarten. Concreet kunnen klanten enkel op afspraak langskomen, moeten de uitbater en/of het personeel en de klanten een mondmasker dragen en moet tussen klanten minstens 1,5 meter afstand worden bewaard.

Vanaf 18 mei 2020 zijn ook openbare markten met een maximum van 50 kramen weer toegelaten. Het gaat hierbij om reguliere markten, geen uitzonderlijke of gelegenheidsmarkten. De gemeente moet steeds toestemming geven en zal strikte regels opleggen. Ook hier zal de minimumafstand van 1,5 meter gelden, moet een duidelijk circulatieplan van toepassing zijn om de passage geordend te laten verlopen en moeten de marktkramer en zijn personeel een mondmasker dragen. Ook voor klanten wordt dat sterk aanbevolen.

De horecasector kan vanaf 8 juni 2020 de deuren weer (deels) openen

Cafés, bars en restaurants kunnen vanaf maandag 8 juni 2020 opnieuw de deuren openen. De opening is wel aan strikte voorwaarden gebonden.

Zo zal er onder meer rekening moeten worden gehouden met de volgende regels:

 • Er moet een afstand van 1,5 meter tussen de tafels worden gerespecteerd.
 • Er mogen maximaal tien personen per tafel zitten.
 • Iedere klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • De obers moeten een mondmasker dragen.
 • Alle horecagelegenheden mogen tot 1.00 uur 's nachts openblijven. Ook nachtwinkels zijn aan hetzelfde sluitingsuur gebonden

Speelhallen (vb. casino’s), banket- en receptiezalen zullen nog even moeten wachten. Die mogen pas vanaf 1 juli 2020 opnieuw openen. Een banket of receptie zal bovendien met maximaal 50 personen mogelijk zijn.

De veilige afstand kan in nachtclubs niet worden gegarandeerd. Dat is meteen ook de reden waarom de Nationale Veiligheidsraad besliste dat zij niet kunnen opengaan voor eind augustus.