My Liantis

Verloning personeel 13 juni 2022

Extra geld voor zorgpersoneel

Tijdens een persconferentie maakte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een stand van zaken op van het sociaal akkoord dat in 2020 op tafel kwam en dat 600 miljoen euro extra in de zorgsector pompt. De investeringen moeten jobs in de sector aantrekkelijker maken en zo het nijpende tekort aan gekwalificeerd personeel helpen oplossen. Concreet gaat het geld naar een nieuw functiemodel en betere starterslonen, een hogere eindejaarspremie, meer welzijn en een betere verloning voor gespecialiseerde verpleegkundigen.   

Nieuw functiemodel

Van de totale 600 miljoen euro stak Vandenbroucke al 500 miljoen euro in een nieuw functieclassificatiesysteem, het zogenaamde IFIC-model, waardoor zorgpersoneel eerder op basis van competenties of taken betaald wordt dan op basis van diploma’s. Daardoor kunnen ook nieuwe personeelsleden met een hoger loon starten.

Hogere eindejaarspremie

De resterende 100 miljoen euro gaat naar een verhoging van de eindejaarspremie voor zowel de private als de publieke sector en komt neer op 400 euro bruto voor voltijdse werknemers. Wie halftijds werkt, krijgt dus 200 euro bruto. De premie zal vanaf dit jaar telkens in december worden uitbetaald.

Investeren in welzijn

Vandenbroucke voorziet ook extra middelen voor het algemeen welzijn van de zorgmedewerkers in de private sectoren. Zo zullen personeelsleden vanaf nu twee dagen per jaar vakantie om dwingende redenen kunnen nemen met behoud van loon, bijvoorbeeld bij ziekte, een ongeval of een ziekenhuisopname van een dicht familielid. Daarnaast krijgen de hr-afdelingen er 7 miljoen euro bij om meer in te zetten op welzijn op het werk en burn-outpreventie.  

Bonus voor gespecialiseerde verpleegkundigen

Bovenop de middelen van het sociaal akkoord voorziet Vandenbroucke nog eens structureel 45 miljoen euro voor gespecialiseerde verpleegkundigen, die bijvoorbeeld werken op de spoeddienst of op intensieve zorg. Afhankelijk van hun opleidingsniveau krijgen zij vanaf volgend jaar van 833 tot 2.500 euro bruto extra per jaar. Dat bedrag zal elk jaar in september worden uitbetaald.

Nieuwe cao

Een cao moet dit akkoord nu formaliseren voor de private sector. We verwachten de officiële ondertekening op 13 juni 2022. Van zodra daar meer nieuws over is, lees je het hier.