My Liantis

Personeelsbeleid 07 december 2021

Extra week kerstvakantie: wat kunnen medewerkers met kinderen ondernemen?

Het Overlegcomité besliste op vrijdag 3 december dat er een extra week kerstvakantie komt voor kinderen in de kleuter- en lagere scholen. Concreet moeten deze kinderen dus al thuis blijven vanaf maandag 20 december. Kunnen medewerkers dan tijdelijke werkloosheid opnemen om voor hun kinderen te zorgen?

Tijdelijke werkloosheid

Sowieso heeft je medewerker het recht om afwezig te zijn van het werk en tijdelijke werkloosheid overmacht corona aan te vragen. Dat is immers het geval wanneer een school, kinderdagverblijf of centrum voor opvang van personen met een handicap gesloten wordt door een coronamaatregel. Als werkgever kan je zo’n aanvraag van je medewerker niet weigeren.

Belangrijk: slechts één van beide ouders kan tijdelijke werkloosheid overmacht corona aanvragen voor een bepaalde periode. Natuurlijk kunnen beide ouders wel afwisselen.

Om van dit stelsel gebruik te maken, moet je medewerker het RVA-document 'Opvang kind sluiting corona' invullen.

Andere mogelijkheden?

Als werkgever kan je jouw werknemers eventueel ook voorstellen om verlof te nemen. Maar je kan hen hier nooit toe verplichten, want dit moet altijd in onderling akkoord gebeuren. Toch kunnen de medewerkers zeker verlof opnemen tijdens deze extra week kerstvakantie, als ze dit wensen.

Het is dus aangeraden om hier open over te communiceren en zo voor de best mogelijke oplossing te kiezen voor zowel jou als werkgever als voor je medewerker.

Wettelijk verlof: verplicht opnemen

Wel belangrijk: het wettelijk verlof moeten je medewerkers voor het einde van het jaar opnemen. Dat blijft verplicht, ook als je medewerker dit jaar tijdelijk werkloos geweest is. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) kan immers controleren of alle vakantiedagen wel opgenomen zijn. Als dat niet het geval is, dan zal de RVA weigeren om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen uit te betalen voor het aantal vakantiedagen die je medewerker niet opnam.

Zie je dat je medewerker mogelijk in de problemen komt met het wettelijk verlof? Ga dan in communicatie en stel voor dat hij toch wettelijk verlof opneemt in plaats van tijdelijke werkloosheid. Dit is immers ook in het (financieel) belang van je medewerker zelf.