Federale enquête woon-werkverkeer 2024

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer gaf zopas het startschot voor de nieuwe driejaarlijkse enquête over het woon-werkverkeer. Heb je gemiddeld meer dan 100 medewerkers in dienst, dan heb je tot 31 januari 2025 om deze enquête in te vullen. We zetten voor jou de belangrijkste info over deze verplichting op een rij. 

3 minuten leestijd Mobiliteit 09 juli 2024

Wat is deze nationale enquête?

De FOD Mobiliteit en Vervoer organiseert elke drie jaar een enquête over de woon-werkverplaatsingen van werknemers. Het is nu de zevende keer dat deze enquête wordt gehouden. Ze loopt van 1 juli 2024 tot 31 januari 2025. 

Wanneer moet je de enquête invullen?

Heb je gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst, dan moet elke onderneming, privaat of publiek, de enquête invullen. Je wordt hiervoor uitgenodigd door de FOD per een brief of via mail. Ook overheidsdiensten die aan deze voorwaarde voldoen, ontsnappen niet aan deze verplichting. 

Stel je werknemers tewerk in Brussel, dan geldt een andere regeling die we straks nader toelichten. 

De telling van het gemiddeld aantal werknemers gebeurt op dezelfde manier als voor de sociale verkiezingen. Voor deze enquête moet het gemiddelde worden berekend van de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024.  

Heb je meerdere vestigingen, dan vul je de enquête in voor elke afzonderlijke vestiging met gemiddeld minstens 30 werknemers. Hiervoor tellen alle werknemers die onder normale omstandigheden ten minste twee dagen per week hun werkdag starten en eindigen op de vestigingseenheid. Het betreft zowel de eigen werknemers als de externen (zoals bijvoorbeeld consultants) die worden tewerkgesteld door een andere werkgever. 

De vragenlijst moet online ingevuld worden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De identificatie gebeurt op dezelfde manier als voor de RSZ-toepassingen. 

Waarom deze enquête?

De overheid schuift twee doelstellingen uitdrukkelijk naar voor: 

  1. Aanzetten tot het nemen van duurzame maatregelen en een efficiënte mobiliteit mogelijk maken.   
  2. Gegevens verzamelen die nuttig zijn voor tal van mobiliteitsactoren zoals overheden, consultants en universiteiten.  

Welke procedure moet je volgen?

Vanaf de ontvangst van de brief of e-mail heb je zeven maanden de tijd om het volgende in orde te brengen: 

  • Verzamel de nodige gegevens en vul het formulier online in. 
  • Leg het formulier ten minste twee maanden voor de einddatum voor aan de ondernemingsraad, of bij gebrek hieraan de vakbondsafvaardiging, of bij afwezigheid hiervan, de individuele werknemers. Je moet dit ook aanduiden bovenaan de enquête. 
  • Pas nadat het advies werd gegeven, kan je de ingevulde enquête bevestigen.  

Wat als je deze enquête niet invult?

Je bent verplicht om deze enquête in te vullen. Vul je ze niet in of volg je de procedure niet, dan riskeer je een sanctie van het niveau 2 (een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro of een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro). 

Ben je een Brusselse werkgever?

Brusselse werkgevers zijn verplicht om een bedrijfsvervoerplan op te maken. De regelgeving hierover loopt quasi gelijk met de federale enquête. Wanneer je de voorwaarden van deze Brusselse enquête vervult, moet je niet beide enquêtes invullen.  

Je kan bij het invullen van de Brusselse enquête vermelden dat het ingevulde formulier eveneens geldt als antwoord op de federale enquête woon-werkverkeer. De Brusselse instantie maakt dan de gegevens over aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. Zo hoef je dus geen dubbel werk te doen. 

Vragen?

Op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer vind je alvast alle informatie met betrekking tot de elektronische invoer van de enquête. Daarnaast vind je er ook een aantal nuttige richtlijnen die je helpen met het invullen van de vragenlijst. Voor de Brusselse vervoerplannen kan je hier terecht. 

Heb je toch nog vragen hierover? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren