My Liantis

Welzijn op het werk 05 juni 2018

Fedris versoepelt voorwaarden programma lage rugpijn

De maatschappelijke bewustwording rond lage rugpijn op het werk groeit. Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, versoepelde recent de toelatingsvoorwaarden en modaliteiten voor zijn aangepast revalidatie- en preventieprogramma.

Revalidatie- en preventieprogramma

Fedris biedt al een tijdje een aangepast revalidatie- en preventieprogramma aan voor werknemers die last hebben van lage rugpijn. Zij kunnen terecht in een door Fedris erkend revalidatiecentrumvoor sessies kinesitherapie, ergotherapie, fysiotherapie, enzovoort. Fedris neemt daarbij de kosten die niet afgedekt zijn door de ziekteverzekering, voor zijn rekening. Ook kent Fedris een premie toe aan de werkgever die gerichte ergonomische preventiemaatregelen neemt.

Versoepelde toelatingsvoorwaarden

Fedris versoepelde onlangs de toelatingsvoorwaarden voor het programma. Op die manier kan Fedris een ruimer doelpubliek bereiken. Wie komt nu precies in aanmerking?

Elke werknemer in de privésector of een personeelslid van een provinciale of plaatselijke overheidsdienst die:

  • onder gezondheidstoezicht van de arbeidsarts staat, omdat hij lasten tilt, zijn rug ergonomisch belast (nieuw) wordt of aan mechanische trillingen via het zitvlak is blootgesteld;
  • arbeidsongeschikt is:
    • sinds minstens 4 weken en niet langer dan 6 maanden (nieuw, vroeger 3 maanden) wegens lage rugpijn;
    • sinds minstens 1 week en niet langer dan 6 maanden (nieuw, vroeger 3 maanden) wegens lage rugpijn en die al arbeidsongeschikt is geweest wegens lage rugpijn gedurende minstens 3 weken binnen het jaar dat voorafgaat aan de huidige arbeidsongeschiktheid;
    • sinds minstens 4 weken en niet langer dan 6 maanden (nieuw, vroeger 3 maanden) wegens een chirurgische ingreep ter hoogte van de lage rug;
  • het akkoord van zijn behandelend arts heeft gekregen om het revalidatieprogramma te volgen.

Een werknemer in de privésector of een personeelslid van een provinciale of plaatselijke overheidsdienst komt ook in aanmerking als de arbeidsarts bij een werkhervattingsonderzoek – na een arbeidsongeschiktheid van 4 weken tot 6 maanden – vaststelt dat hij aangepast werk doet of een andere functie uitvoert (nieuw).

Wie dient hiervoor de aanvraag in? 

Het is aan de arbeidsarts om de aanvraag in te dienen. Nieuw is echter dat ook de arts van het revalidatiecentrum een aanvraag kan indienen.

Vergoeding voor de werkgever die een ergonomisch advies vraagt

De werkgever die een ergonomisch advies vraagt dat deel uitmaakt van het preventieprogramma ontvangt van Fedris een forfaitaire vergoeding van 470 euro (nieuw, oorspronkelijk 350 euro). Dit ergonomisch advies kan u aanvragen bij Liantis.