My Liantis

Verloning personeel 09 februari 2021

(On)voorziene sneeuwval: wat als je medewerker niet of te laat op het werk raakt?

Wie tijdens deze winterse dagen kan thuiswerken, ondervindt geen last van de sneeuwval en kan zoals gewoonlijk aan zijn werkdag beginnen. Maar voor wie naar het werk moet, betekent het al gauw kopzorgen. Het risico op hinder onderweg naar het werk is inderdaad reëel. Wat als een van je medewerkers niet of te laat op het werk raakt? Heeft hij dan recht op loon voor die dag?

Wanneer heeft een medewerker wel recht op zijn loon?

De wet stelt dat een werknemer recht heeft op de betaling van het loon voor niet-gepresteerde uren (gewaarborgd dagloon) als hij:

  • (bij vertrek) geschikt is om te werken;
  • zich normaal naar het werk begeeft, maar;
  • door een oorzaak onafhankelijk van zijn wil niet (of te laat) op het werk geraakt.

Er moet met andere woorden sprake zijn van een niet te voorziene gebeurtenis, die de werknemer overkomt op weg naar het werk, en die een duidelijk geval van overmacht is. Onvoorziene sneeuwval kan in bepaalde gevallen als een dergelijke situatie aanzien worden.

Geen gewaarborgd loon

De sneeuwval van vandaag is evenwel geen geval van overmacht. In de media hoorde je de voorbije dagen uitgebreide waarschuwingen voor sneeuw. Je medewerkers konden dus voorzien dat zij, als ze op het gewone uur vertrokken, hoogstwaarschijnlijk niet tijdig op het werk zouden raken. Om dat te voorkomen, hadden zij voorzorgen kunnen nemen (vroeger vertrekken, thuiswerkdag, openbaar vervoer …).

Aangekondigde sneeuwval

Bij aangekondigde sneeuwval hebben je medewerkers in principe geen recht op een gewaarborgd dagloon. Toch staat het je vrij om als werkgever in bepaalde gevallen enige redelijkheid aan de dag te leggen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je medewerker voorzorgen nam door een uur vroeger te vertrekken, maar door een extra lange file alsnog te laat op het werk aankwam.