Flexi-jobs: nieuwe toelatingen en uitsluitingen in bepaalde sectoren

Het aantal sectoren waarin flexi-jobs mogelijk zijn, werd op 1 januari 2024 uitgebreid. De nieuwe sectoren kregen de mogelijkheid om flexi-jobs uit te sluiten, op voorwaarde dat er hierover eerst een sectorale cao gesloten werd. Die mogelijkheid bestaat niet voor de sectoren waarin op 31 december 2023 al flexi-jobs mogelijk waren. De sectoren waarin er tot nu toe geen enkele wet is die flexi-jobs toelaat, kunnen via dezelfde procedure flexi-jobs toelaten. Er zijn al enkele sectoren die hier gebruik van maken.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 16 mei 2024

Nieuwe uitsluiting

Er is een nieuw ontwerp van koninklijk besluit dat vanaf 1 juli 2024 flexi-jobs gedeeltelijk uitsluit in PC 320 voor de begrafenissen. Flexi-jobs zullen enkel mogelijk zijn voor de functies die nu in het kader van gelegenheidsarbeid mogelijk zijn.

Nieuwe toelating

Datzelfde ontwerp van koninklijk besluit laat vanaf 1 juli 2024 flexi-jobs toe in PC 139 voor de binnenscheepvaart. 

Omdat het koninklijk besluit nog niet gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad, is dit nog onder voorbehoud.

Wijziging sinds 1 april 2024

Het koninklijk besluit dat flexi-jobs vanaf 1 april 2024 uitsluit en toelaat in bepaalde sectoren, werd op 25 april gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Sinds 1 april 2024: 

  • zijn flexi-jobs niet meer mogelijk in PC 144 voor de landbouw, in PC 145 voor het tuinbouwbedrijf (met uitzondering van PSC 145.04 voor de parken en tuinen waarin flexi-jobs mogelijk blijven) en voor de dienstboden van PC 323 voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden. 
     
  • zijn flexi-jobs toegelaten in PC 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, met als hoofdactiviteit kinderopvang (NACE 88.91), het officieel onderwijs en het gesubsidieerd personeel van het door de gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs en de publieke sport- en cultuursector met als hoofdactiviteit een van de NACE-codes onder categorie 93.1 of 90. 

Vragen?

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.