My Liantis

Personeelsbeleid 27 mei 2019

Flexijob als uitzendkracht: inspectiediensten sluiten achterpoortje

Door een achterpoortje in de wetgeving, bestond er discussie over de voorwaarden rond het bijklussen als flexijobber bij dezelfde werkgever. Maar de inspectiediensten laten weten dat ze deze praktijk niet langer toelaten.

Voorwaarden flexijob

De voorwaarden om een medewerker als flexijobber in dienst te nemen, zijn strikt. Toch bleek de combinatie van deze twee voorwaarden voer voor discussie:

  • De medewerker moet drie kwartalen (kwartaal T-3) voor het kwartaal van de tewerkstelling als flexijob (kwartaal T) minstens 4/5de bij een andere werkgever of meerdere andere werkgevers gewerkt hebben.  
  • In het kwartaal van de tewerkstelling (kwartaal T) mag de medewerker niet 4/5de of meer werken bij de werkgever waar hij een flexijob doet.

Lacune in de wetgeving

Wie deze regels las, wist dat een uitzendkracht toch als flexijob kon werken in dezelfde onderneming waar hij in kwartaal (T) als werknemer al minstens 4/5de werkte. Dat kon omdat het uitzendkantoor in dat geval de officiële werkgever was.

Voorbeeld Jonathan werkt sinds jaar en dag 4/5de bij taverne De Mexicano. Bij diezelfde taverne wil hij deze maand ook als flexijobber aan de slag. Maar dat mag volgens de voorwaarden niet. Dus ging Jonathan via een uitzendkantoor als flexijobber aan de slag bij De Mexicano, naast zijn 4/5de-tewerkstelling. Tot voor kort ging dit probleemloos. De inspectiediensten laten het achterpoortje echter niet meer toe.

Niet aanvaard

De inspectiediensten aanvaarden deze praktijk niet. Zij oordeelden recent dat de werkgever in feite telkens dezelfde is, en dus niet het uitzendkantoor.