My Liantis

Personeelsbeleid 20 februari 2019

Flitscontroles sociale inspectiediensten in bouw- en elektrosector

De sociale inspectiediensten voeren op 21 maart 2019 extra controles uit in de bouw- en de elektrosector. Ontdek nu hoe je je hierop kan voorbereiden.

PC 124 en 149.010

Val je als werkgever onder paritaire comité 124 (bouwsector) of 149.010 (elektrosector), dan kan je deze week bezoek krijgen van één of meerdere inspecteurs.

Wat zijn flitscontroles?

Met deze aangekondigde controles zetten de inspectiediensten in op een betere naleving van de sociale wetgeving. De controles dienen in de eerste plaats om overtreders te betrappen, maar daarnaast is het ook de bedoeling om werkgevers bewust te maken van het risico om op inbreuken betrapt te worden.

Hoe kan je je op een controle voorbereiden?

Hou je je netjes aan de regels, dan hoef je je uiteraard geen zorgen te maken over een eventueel bezoek van de inspectiediensten. Maar een slordigheid of een vergetelheid is gauw gebeurd. Het loont dan ook zeker de moeite om met onze handige checklist even te overlopen en na te gaan of je zeker niets over het hoofd zag.

Lees ook ...