My Liantis

Personeelsbeleid 26 februari 2021

Flitscontroles sociale-inspectiediensten in schoonmaaksector

De sociale-inspectiediensten voeren in maart 2021 extra controles uit in de schoonmaaksector. Ontdek nu hoe je je hierop kan voorbereiden.

PC 121

Val je als werkgever onder paritaire comité 121 (schoonmaaksector), dan kan je in de maand maart van 2021 bezoek krijgen van één of meerdere inspecteurs.

Wat zijn flitscontroles?

Met deze aangekondigde controles zetten de inspectiediensten in op een betere naleving van de sociale wetgeving. De controles dienen in de eerste plaats om overtreders te betrappen, maar daarnaast is het ook de bedoeling om werkgevers bewust te maken van het risico om op inbreuken betrapt te worden.

Hoe kan je je op een controle voorbereiden?

Hou je je netjes aan de regels, dan hoef je je uiteraard geen zorgen te maken over een eventueel bezoek van de inspectiediensten. Maar een slordigheid of een vergetelheid is gauw gebeurd. Het loont dan ook zeker de moeite om met onze handige checklist even te overlopen en na te gaan of je zeker niets over het hoofd zag.