My Liantis

Personeelsbeleid 17 oktober 2018

Flitscontroles sociale inspectiediensten in de taxi- en vervoerssector

De sociale inspectiediensten voeren op 16 november 2018 extra controles uit in de taxi- en vervoerssectoren.

PC 140.02 en PC 140.03

Val je als werkgever onder de paritaire comités 140.02 (taxi’s en verhuur van voertuigen met chauffeur) of 140.03 (goederenvervoer), dan kan je deze week bezoek krijgen van één of meerdere inspecteurs.

Wat zijn flitscontroles?

Met deze aangekondigde controles zetten de inspectiediensten in op een betere naleving van de sociale wetgeving. De controles dienen in de eerste plaats om overtreders te betrappen, maar daarnaast is het ook de bedoeling om werkgevers bewust te maken van het risico om op inbreuken betrapt te worden.

Hoe kan je je op een controle voorbereiden?

Hou je je netjes aan de regels, dan hoef je je uiteraard geen zorgen te maken over een eventueel bezoek van de inspectiediensten. Maar een slordigheid of een vergetelheid is gauw gebeurd. Het loont dan ook zeker de moeite om met onze handige checklist even te overlopen en na te gaan of je zeker niets over het hoofd zag.

Lees ook ...