My Liantis

Sociaal statuut 30 januari 2019

Nieuw adres door gemeentefusie: wat met de KBO?

Heel wat Belgen kregen dit jaar een nieuw adres. Dat kwam onder meer door de fusies van 15 Vlaamse gemeenten en de nieuwe districtsgrens tussen Antwerpen en Ekeren. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zette 104.000 actieve adressen automatisch om. Hoewel je hier als ondernemer dus niets voor hoeft te doen, kijk je het best wel even na of je gegevens kloppen.

Alle adressen automatisch omgezet?

De omzetting in de KBO gebeurde volledig automatisch voor de adressen van natuurlijke personen en rechtspersonen, maar ook voor die van vestigingseenheden en bijkantoren. In de gevallen waar er een zogenaamde ‘publicatieverplichting’ geldt, publiceerde de overheid deze adreswijzigingen zelfs kosteloos in het Belgisch Staatsblad.

Voor een kleine 6.000 adressen bleek de omzetting echter een probleem. Ofwel omdat het adres niet gelinkt kon worden aan een officieel erkend adres, ofwel omdat het adres niet correct ingeschreven stond in de KBO. In dat laatste geval zal de KBO de betrokken bedrijven opsporen en vragen om de correcte gegevens door te geven.

Zekerheid

Wil je zeker zijn dat je onderneming met de juiste adresgegevens in de KBO vermeld staat? Neem dan zeker een kijkje via de public search. Mocht je adres niet correct zijn, kan je contact opnemen met de helpdesk van de KBO (02 277 64 00) zodat ze de omzetting van je adresgegevens met voorrang kunnen behandelen.

Voor de aanpassing van het adres van je vestigingseenheid kan je ook altijd bij Liantis ondernemingsloket terecht. Als je een getekend officieel attest van de gemeente meebrengt, is die aanpassing bovendien helemaal gratis.