My Liantis

Ondernemen 26 mei 2021

Gecombineerde vergunning aanvragen? Dien je aanvraag in via ‘Working in Belgium’

Vanaf 31 mei 2021 wordt de aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning van bepaalde duur een stuk eenvoudiger. Zo hoef je jouw aanvraag niet langer in te dienen bij het bevoegde gewest, maar kan je terecht bij het loket ‘Working in Belgium.

Neem je een werknemer aan uit een niet-EU-land, dan moet je bepaalde formaliteiten rond tewerkstellings- en verblijfstoelating in orde brengen. Vroeger diende je zo’n aanvraag op papier of per mail in bij het gewest waar de tewerkstelling plaatsvindt. Elk gewest heeft dan ook zijn afzonderlijke website en aanvraagprocedure.

Gelukkig hoef je dus vanaf 31 mei 2021 geen rekening meer te houden met welke overheid de vergunning uitreikt. Het loket verzamelt alle aanvragen en stuurt jouw aanvraag automatisch door naar het bevoegde gewest. Je zal ook op elk moment de status van je aanvraag kunnen controleren. Zijn alle voorwaarden voldaan en wordt je aanvraag goedgekeurd? Dan zal je van deze eindbeslissing automatisch op de hoogte gebracht worden via jouw Ebox.

Opgelet: het loket is voorlopig enkel beschikbaar voor een aanvraag van een gecombineerde vergunning van bepaalde duur. Een arbeidskaart en – vergunning of een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur zal je tot 2022 nog steeds op papier of via mail moeten aanvragen bij het bevoegde gewest.