My Liantis

Personeelsbeleid 27 mei 2019

Gedeeltelijke inruiling opzegvergoeding mogelijk in 2022

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werknemers tot één derde van hun opzegvergoeding omzetten in een opleidingsbudget. Met deze maatregel wil de regering ervoor zorgen dat deze werknemers nadien breder inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Opleidingsbudget

Beëindig je als werkgever van de ene dag op de andere dag de overeenkomst met je werknemer? Dan moet je een opzegvergoeding betalen. Vanaf 1 januari 2022 heeft jouw werknemer de keuze om tot een derde van deze opzegvergoeding om te zetten in een opleidingsbudget. De overeenkomst moet dan ook wel na die specifieke datum beëindigd worden.

Je werknemer beslist zelf welk bedrag (maximum 1/3de) hij aan het opleidingsbudget wil besteden. Hij brengt jou schriftelijk op de hoogte van deze keuze voordat je de vergoeding aan hem uitbetaalt. Belangrijk is dat hij het volledige budget uiterlijk tegen het einde van de 60ste maand die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst benut.

Sociale en fiscale gunstregeling

Je werknemer zal op het deel van het opleidingsbudget geen persoonlijke sociale bijdragen betalen. Als werkgever betaal je op dit bedrag daarentegen wel een solidariteitsbijdrage van 25%.

Als je werknemer het opleidingsbudget correct en tijdig benut, zal het budget ook vrijgesteld zijn van bedrijfsvoorheffing. Doet hij dit niet, dan zal het gedeelte dat hij niet correct heeft gebruikt, onderworpen worden aan de personenbelasting. Daarnaast zal de federale belasting voor je medewerker hoger liggen om de vrijstelling van de persoonlijke, sociale bijdragen te compenseren.

Nog af te wachten

De praktische modaliteiten (zoals welke uitgaven, opleidingen, bewijs, etc. ) zullen later vastgelegd en uitgewerkt worden in een koninklijk besluit. In dat KB kan mogelijk ook nog een andere startdatum staan. We houden je natuurlijk op de hoogte.