My Liantis

Sociaal statuut 02 september 2019

Zelfstandig worden tijdens gedeeltelijke loopbaanonderbreking

Sinds 1 augustus 2019 is het mogelijk om je loopbaan als werknemer of ambtenaar gedeeltelijk te onderbreken, daarvoor een uitkering te krijgen én ondertussen als zelfstandige te werken. Vroeger was dit enkel mogelijk als het ging om een volledige loopbaanonderbreking. Vergeet wel niet dat je aan specifieke voorwaarden moet voldoen als je de uitkering niet wil verliezen.

Gedeeltelijke onderbreking

Sinds 1 augustus 2019 is het mogelijk om een uitkering te krijgen bij een gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan én ondertussen een zelfstandige activiteit uit te oefenen.

Het gaat zowel om de klassieke loopbaanonderbreking (overheidssector) als het tijdskrediet (werknemers in privésector) en de verschillende thematische verloven zoals ouderschapsverlof, verlof wegens medische bijstand en palliatief verlof (overheids- en privésector).

Vóór 1 augustus 2019 kon je enkel een uitkering krijgen én een zelfstandige activiteit uitoefenen in het geval van een volledige loopbaanonderbreking.

Voorwaarden

Om je gedeeltelijke loopbaanonderbreking – waarvoor je een uitkering krijgt – te combineren met een zelfstandige activiteit, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet je jouw zelfstandige activiteit al minstens 12 maanden voor de loopbaanonderbreking uitoefenen. Het blijft dus verboden om zelfstandige activiteit te starten tijdens je deeltijdse loopbaanonderbreking.

Bovendien is er ook een tijdsrestrictie. Je kan je zelfstandige activiteit maar combineren met een uitkering gedurende:

  • 24 maanden bij een vermindering met ½de van het normale aantal arbeidsuren bij een voltijdse betrekking.
  • 60 maanden bij een vermindering met 1/5de  of 1/10de  van het normale aantal arbeidsuren bij een voltijdse betrekking.