My Liantis

Personeelsbeleid 17 april 2020

Geen aanvraag tijdelijke werkloosheid door corona meer nodig

Wanneer je onderneming volledig of gedeeltelijk moet sluiten, of wanneer je economische hinder ondervindt, kan je als werkgever voortaan een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Voor alle werkgevers

De regering heeft beslist dat het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voortaan geldt voor alle werkgevers die worden getroffen door de coronacrisis. Alle aanvragen die werkgevers tot nu toe al indienden, worden ook automatisch aanvaard voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De einddatum is gekoppeld aan de door de regering opgelegde lockdownmaatregelen en kan dus nog worden verlengd. De voorlopige absolute einddatum is 30 juni 2020.

Wat moet je als werkgever nog doen?

Voeg de looncode ‘werkloosheid overmacht’ - voor Liantis-klanten is dat code 0655 in My Liantis - in voor de dagen dat je werknemer niet heeft kunnen werken.

De documenten C3.2A hoef je als werkgever niet langer aan je werknemers over te maken. Ook een validatieboek heb je voor deze periode niet nodig.

Wat moeten je werknemers nog doen?

Op basis van de loonberekening voor de maand maart doet Liantis een aangifte bij de RVA. Jouw werknemer moet zich enkel nog tot zijn uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) wenden om zijn uitkering te ontvangen.

Andere steunmaatregelen

Voor meer informatie over alle maatregelen rond het coronavirus kan je terecht op www.liantis.be/corona.