My Liantis

Verloning personeel 06 maart 2017

Geen gewaarborgd loon tijdens periode van toegelaten arbeid

Moet u als werkgever nog gewaarborgd loon uitbetalen aan een medewerker die, na een periode van arbeidsongeschiktheid, het werk hervat en opnieuw arbeidsongeschikt uitvalt? Als er aan enkele voorwaarden voldaan wordt, is het antwoord nee.

Principe

De kans bestaat dat een medewerker opnieuw volledig arbeidsongeschikt uitvalt, hoewel hij of zij, na een periode van arbeidsongeschiktheid, het werk progressief hervatte mét toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Sinds 9 januari voorziet de wet uitdrukkelijk dat de werkgever in zo’n geval geen gewaarborgd loon moet betalen. De medewerker heeft onmiddellijk recht op een uitkering die rechtstreeks door zijn ziekenfonds betaald wordt.

Op die manier worden werkgevers aangemoedigd om zich in te zetten voor de re-integratie van hun arbeidsongeschikte medewerkers.

Voorwaarden

 • Het gaat om een progressieve werkhervatting met toelating van de adviserend geneesheer. De werkhervatting kan zowel binnen als buiten een re-integratietraject plaatsvinden. Wanneer de progressieve werkhervatting in een re-integratietraject kadert, wat vaak het geval zal zijn, bezorgt de arbeidsgeneesheer het re-integratieplan aan de adviserend geneesheer. De adviserend geneesheer neemt vervolgens een beslissing over de progressieve werkhervatting. De werknemer is in dit geval vrijgesteld van het indienen van een aanvraag tot progressieve werkhervatting.
 • De medewerker wordt opnieuw volledig arbeidsongeschikt tijdens de periode van progressieve tewerkstelling. De arbeidsongeschiktheid moet niet dezelfde oorzaak hebben als de eerste arbeidsongeschiktheid. Het mag evenwel niet gaan om een arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Voorbeelden:

 • Pieter hervat het werk progressief na een ziekteperiode van enkele maanden. Hij valt thuis van de trap en breekt zijn been, waardoor hij terug een tijdje arbeidsongeschikt is. De werkgever betaalt geen gewaarborgd loon voor het gebroken been en het ziekenfonds komt onmiddellijk tussen met uitkeringen.
   
 • Anna hervat het werk progressief na een ziekteperiode van enkele weken. Zij valt op het werk van de trap en breekt haar voet. De werkgever betaalt hier wel gewaarborgd loon omdat de val van de trap een arbeidsongeval uitmaakt.

Nieuwigheden

De bepaling dat de werkgever geen gewaarborgd loon moet betalen bij een arbeidsongeschiktheid tijdens een periode van progressieve werkhervatting bevestigt de bestaande, administratieve handelswijze van het RIZIV.

Met ingang van 9 januari kreeg dit principe wel een ruimer toepassingsgebied. De werkgever moet geen gewaarborgd loon betalen bij:

 • een hervatting van een toegelaten arbeid bij dezelfde werkgever;
 • een hervatting van een toegelaten arbeid bij een andere werkgever;
 • een hervatting van een toegelaten arbeid tijdens de periode van gewaarborgd loon.

  Voorbeelden:

  • Stefan hervat het werk progressief bij een andere werkgever. Hij wordt geveld door het griepvirus en blijft enkele dagen ziek thuis. De werkgever waarbij hij het werk hervat heeft, hoeft geen gewaarborgd loon te betalen.
  • Lore hervat het werk progressief na 2 weken ziekte. De werkhervatting  bleek te vroeg en zij valt opnieuw volledig ziek uit. De werkgever hoeft het restant van het gewaarborgd loon niet (langer) te betalen.

Volledige werkhervatting

Wordt een medewerker opnieuw arbeidsongeschikt na een periode van volledige werkhervatting? Dan blijven de spelregels van het gewaarborgd loon wel van toepassing.

Voorbeeld:

 • Els heeft na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid het werk progressief hervat. Nadien werkt ze 3 weken terug volgens haar oorspronkelijk uurrooster, wanneer ze door een skiongeval 6 weken arbeidsongeschikt raakt. In dit geval opent zij wel terug het recht op een nieuwe periode van gewaarborgd loon die de werkgever moet betalen.