My Liantis

Personeelsbeleid 13 juni 2022

Geen verlenging van de fiscale en sociale akkoorden over thuiswerk door grensarbeiders in buurlanden

De coronacrisis verplichtte vele werknemers om van thuis te werken. Ook grensarbeiders bleven vaak in hun thuisland werken. Omdat er slechts één sociaal zekerheidsstelsel van toepassing kan zijn en arbeidsprestaties belast worden in het land waar ze verricht worden, sloot België daarom een speciaal akkoord met Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Die regeling loopt tot en met 30 juni 2022 en wordt erna niet meer verlengd.

Speciale akkoorden met buurlanden

De speciale akkoorden met onze buurlanden bepaalde dat de prestaties van de grensarbeiders in hun thuisland toch nog fictief beschouwd worden als prestaties geleverd in de oorspronkelijke werkstaat, dat op zowel sociaal als fiscaal vlak. Die regeling loopt tot en met 30 juni 2022 en wordt niet meer verlengd.

Geen verlenging van fiscale en sociale akkoorden

Thuiswerk is intussen niet langer verplicht. Vanaf 1 juli 2022 zal er dan ook geen verlenging van de akkoorden meer nodig zijn en keren we terug naar normale fiscale en sociale spelregels voor grensarbeiders in buurlanden. Houdt de grensarbeider dus na 30 juni 2022 nog structureel het telewerk in het woonland aan, dan zorgt dit voor een verschuiving in bevoegdheid van de toepasselijke sociale zekerheid en fiscaliteit.

Voorbeeld: Sophie werkt voltijds in België maar woont in Nederland. Vanaf 1 juli 2022 zal zij blijvend twee dagen per week van thuis werken. Hierdoor zal zij minstens 25% in haar woonland Nederland werken waardoor de regelgeving van de Nederlandse Sociale Zekerheid zal gelden.