My Liantis

Psychosociaal 05 augustus 2019

Geweld en intimidatie op de werkvloer: nieuwe aanbevelingen IAO

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) keurde een verdrag goed tegen geweld en intimidatie op de werkvloer. De 187 lidstaten engageerden zich om elk afzonderlijk een aanpak uit te werken tegen pestgedrag binnen een professionele context.

Nadruk op preventie en opleiding

Naast bepalingen rond de opvang en begeleiding van slachtoffers, hecht het IAO-verdrag veel belang aan preventie. Lidstaten moeten werk maken van een strategie om pesterijen zo veel mogelijk te voorkomen. Dit doe je door te bouwen aan een open en transparante ondernemingscultuur waarin werkgevers en werknemers op voorhand duidelijke afspraken maken over wat kan en niet kan.

Verder onderstreept de tekst het belang van een vangnet in elke organisatie of sector. Slachtoffers moeten zich makkelijk en snel kunnen wenden tot procedures en aanspreekpunten. Tot slot moeten deze laatsten, samen met de verdere hulpverleners en begeleiders, voldoende opgeleid zijn om de slachtoffers ook daadwerkelijk te helpen.

Aangepast beleid voor zwakkere doelgroepen

Het IAO-verdrag benadrukt dat de maatregelen niet alleen gericht mogen zijn op de ondersteuning van reguliere werknemers. Ook zij die zich in de informele economie (zwartwerk, deeleconomie …) bevinden, of zij die op freelancebasis werken onder het gezag van een vaste opdrachtgever, moeten van dezelfde steun genieten.

Op de website van de IAO kan je meer berichtgeving en documentatie terugvinden.