Gezondheid, meer dan een persoonlijke kwestie: hoe onze gezondheid wordt beïnvloed door onze leef- en werkomstandigheden

Elk jaar op 28 april organiseert de Internationale Arbeidsorganisatie de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, een dag die het cruciale belang van veilige en gezonde werkomstandigheden benadrukt. Dit jaar focussen we ter gelegenheid van deze dag even op welke impact onze leef- en werkomstandigheden op onze gezondheid hebben en waarom werkgevers hier dus een belangrijke rol in spelen.  

2 minuten leestijd Welzijn op het werk 03 mei 2024

Een recent artikel over verschillen in sterftecijfers tussen beroepen in België toont aan dat gezondheid niet alleen een persoonlijke kwestie is, maar sterk beïnvloed wordt door onze leef- en werkomstandigheden.  

Het artikel onderstreept dat mensen met een lagere sociale status vaak in zwaardere en gevaarlijkere omstandigheden werken. Deze jobs worden vaak gekoppeld aan minder loon, minder waardering en een zwaarder leven buiten het werk.  

De studie onthult verder significante sterfteverschillen tussen beroepen. Zo kan je uit onderstaande grafiek afleiden dat docenten in het hoger onderwijs 46% meer ondersterfte hebben dan gemiddeld. Vuilnismannen daarentegen kennen met 66% het hoogste percentage oversterfte: 

studie oversterfte/ ondersterfte

(deze cijfers zijn gebaseerd op een artikel zonder review, en moeten dus voorzichtig geïnterpreteerd worden). Bron: Girès J. (2023). Le travail c’est la santé.

Het beroep dat mensen uitoefenen heeft met andere woorden nog steeds een grote impact op de gemiddelde levensverwachting en levenskwaliteit. Bovendien geeft het artikel aan dat hoe hoger de oversterfte in een beroepscategorie is, hoe meer mensen zich minder goed of ongezond voelen.  

Dit onderzoek bevestigt het belang voor werkgevers om een gezond en veilig werkklimaat te verzekeren voor alle medewerkers. Als externe dienst ondersteunt Liantis je graag bij het ontwikkelen van een doordacht preventiebeleid. Voor meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen en het contactformulier kan je terecht op onze website.