My Liantis
Overbruggingsrecht voor de maand juni Het overbruggingsrecht werd verlengd tot juni 2020, maar je moet er een nieuwe aanvraag voor indienen. Dat is voorlopig nog niet mogelijk. We sturen je ten laatste op 15 juni 2020 een e-mail met praktische info voor jouw nieuwe aanvraag. Droit passerelle pour le mois de juin Le droit passerelle a été prolongé jusqu’en juin 2020, mais vous devez introduire une nouvelle demande. Ceci n’est pour l’instant pas encore possible. Le 15 juin 2020 au plus tard, nous vous enverrons un e-mail contenant des informations pratiques pour votre nouvelle demande.

Sociaal statuut 09 april 2020

Half overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis

De regering creëerde voor de duur van de coronacrisis voor sommige zelfstandigen een half overbruggingsrecht. De uitkering bedraagt dan 645,85 euro als alleenstaande of 807,05 euro bij gezinslast. Let op, geniet je al een andere uitkering, dan kan het uitkeringsbedrag overbruggingsrecht worden verminderd.

Zelfstandigen in hoofdberoep, primo-starters en meewerkende echtgenoten in maxistatuut kunnen het volledige overbruggingsrecht aanvragen, waarvoor andere regels gelden.

Voor wie?

Je kan het halve overbruggingsrecht aanvragen, wanneer je tot een van de volgende drie groepen behoort.

 1. Zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het werkelijke inkomen van 2020 een kwartaalbijdrage van minstens 372,75 euro (overeenkomstig een inkomen van 6.996,89 euro) en maximaal 745,50 euro zijn verschuldigd, kunnen een half overbruggingsrecht aanvragen.
  Ben je als zelfstandige in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) op basis van je beroepsinkomen van 2017 of van 2020 een hogere kwartaalbijdrage (dus 745,51 euro of meer) verschuldigd, dan kan je het volledige overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep aanvragen.
 2. Student-zelfstandigen die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het werkelijke inkomen van 2020 een kwartaalbijdrage zijn verschuldigd die lager is dan 745,51 euro, kunnen ook een half overbruggingsrecht aanvragen.
  Ben je als student op basis van je inkomsten van 2017 of van 2020 een hogere bijdrage verschuldigd, dan kan je het volledige overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep aanvragen. Ben je daarentegen vrijgesteld van bijdragen, dan kom je niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht.
 3. Gepensioneerden met een zelfstandige bijverdienste die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het werkelijke inkomen van 2020 een kwartaalbijdrage van minstens 267,30 euro (overeenkomstig een inkomen van 6.996,89 euro) zijn verschuldigd, hebben ook recht op een half overbruggingsrecht.
 4. Ten slotte hebben ook 65-plussers zonder pensioen, die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het werkelijke inkomen van 2020 een kwartaalbijdrage van minstens 372,75 euro (overeenkomstig een inkomen van 6.996,89 euro) zijn verschuldigd, ook recht op een half overbruggingsrecht. 

Je hebt geen recht op het halve overbruggingsrecht als je een lagere sociale bijdrage betaalt en tot een van de volgende categorieën behoort:

 • zelfstandigen in bijberoep
 • zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep (art.37)
 • gepensioneerden
 • 65-plussers zonder pensioen

Gepensioneerden en 65-plussers hebben ook nooit recht op het volledige overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Wanneer heb je recht op het overbruggingsrecht?

Je hebt voor de maanden maart, april en mei recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je:

 • Ofwel in de horeca werkt, zelfs wanneer je niet helemaal sluit (je biedt bv. afhaalmaaltijden aan, levert thuis of je hotel blijft open).
 • Ofwel in de bouw werkt. Tot en met 3 mei 2020 interpreteert het crisiscentrum de regels rond social distancing zeer streng.
 • Ofwel in een andere sector werkt met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting (ook wanneer je nog een deel van je activiteit of een andere zelfstandige activiteit verderzet, zoals een lesgever die zijn webshop nog uitbaat).
 • Ofwel wanneer je door het coronavirus je activiteiten minstens zeven opeenvolgende dagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg). In dat geval mag je tijdens die zeven dagen in principe geen enkele activiteit meer uitoefenen.

Behoor je tot de laatste groep - die minstens zeven opeenvolgende dagen zijn activiteiten onderbreekt - dan zijn bepaalde activiteiten toch toegestaan zonder dat je je uitkering verliest:

 • Spoedgevallen: dringende consultaties door medici, paramedici of dierenartsen. Bij de beoordeling gebruik je het best je gezond verstand.
 • Beperkte activiteiten, die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming, en minimale activiteiten, zoals het beantwoorden van telefoons of e-mails.

Geniet je ook een andere uitkering?

Het halve overbruggingsrecht mag je met andere uitkeringen combineren, maar er gelden beperkingen.

Je moet je activiteiten naar aanleiding van de coronacrisis onderbreken.

Had je je activiteiten al om andere redenen onderbroken, dan heb je geen recht op het half overbruggingsrecht.

Voorbeeld: Onderbrak je je zelfstandige activiteiten al omdat je moederschapsrust geniet als werkneemster? Dan heb je je activiteiten niet onderbroken omwille van de coronacrisis en heb je dus geen recht op een half overbruggingsrecht.

De som van al je uitkeringen samen (bv. je pensioen) mag niet hoger zijn dan 1.614,10 euro.

Is de som van het halve overbruggingsrecht en je andere uitkering hoger dan 1.614,10 euro, dan zal het uitkeringsbedrag overbruggingsrecht worden verminderd. We houden bij deze vergelijking rekening met de bruto uitkeringsbedragen.

Voorbeeld: Je pensioen bedraagt 1.200 euro bruto per maand. Tijdens de coronacrisis onderbreek je je activiteiten in maart en in april telkens zeven opeenvolgende dagen. Rekening houdend met je inkomsten van drie jaar geleden en je gezinssamenstelling, heb je in principe recht op een half overbruggingsrecht van 645,85 euro. Maar de som van 1.200 en 645,85 is 1.845,85. Dat is 231,75 hoger dan het cumulatieplafond van 1.614,10 euro. Daarom zal het effectieve toekenbare overbruggingsrecht maar 414,10 euro bedragen.

Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Er zijn drie mogelijke situaties:

 1. Was je voltijds arbeidsongeschikt op het moment dat de coronacrisis begon? Dan behoud je je ziekte-uitkeringen. 
 2. Word je arbeidsongeschikt terwijl je al recht hebt op het overbruggingsrecht? Dan zal je pas vanaf mei 2020 recht hebben op ziekte-uitkeringen.
 3. Had je van de adviserend arts van je ziekenfonds de toestemming om deeltijds te gaan werken als zelfstandige? Dan kan je geen overbruggingsrecht genieten, maar behoud je je ziekte-uitkering. Verwittig zo snel mogelijk je ziekenfonds dat je volledig bent gestopt met werken.

Hoe aanvragen en wanneer mag je de uitbetaling verwachten?

Je dient je aanvraag half overbruggingsrecht in via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt. Lukt dit niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze support pagina.

Het overbruggingsrecht werd verlengd tot en met 30 juni 2020 voor wie ook in de maand juni nog verplicht gesloten is of zeven opeenvolgende dagen zijn activiteit onderbreekt.

Deze keer wordt het overbruggingsrecht niet automatisch verlengd, je zal een nieuwe aanvraag moeten indienen. Je zal ten laatste op 15 juni 2020 van ons een e-mail ontvangen met praktische informatie voor jouw nieuwe aanvraag.

De overbruggingsuitkering voor de maand juni zal worden uitbetaald begin juli 2020.